Huhtasuon Koulukeskuksen ruokalassa YLIJÄÄMÄRUOKAA  12.30 alk.

Kouluruokalista  Suur- Jyväskylän- lehdessä.

Ruokailupaikka havaittavissa  värikkäistä tuoleista.

Syötyäsi....  Mukaan voit ostaa omaan rasiaan... 1,50 € / 

Maksuna  vain käteinen!

Suomen Terveystalo ei ota uusia asiakkaita 20.5.2019 alkaen Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilussa

 

Suomen Terveystalo on ilmoittanut, ettei se ota uusia asiakkaita valinnanvapauskokeilun asiakkaiksi 20.5.2019 alkaen. Taustalla on Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen valinnanvapauskokeilun päättyminen lokakuun 2019 lopussa. Kokeilun päättymisen jälkeen yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneet asiakkaat palaavat omien asuinalueidensa julkisten terveysasemien asiakkaiksi.

 

Kokeilu päättyy, sillä sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä rahoitus loppuu lokakuun lopussa. Jyväskylä ja Uurainen ovat päätyneet siihen, etteivät he jatka kokeilua esimerkiksi palvelusetelin turvin lokakuun jälkeen vaan keskittyvät oman toimintansa kehittämiseen. Hankasalmen osalta valinnanvapauden jatkoa selvitetään parhaillaan. Päätöksentekoon asia on etenemässä kesäkuussa.

 

INFO ASUKKAIDEN PALVELUISTA KOKEILUN LOPPUVAIHEESSA

 

-          Valinnan tehneitä asukkaita palvellaan seuraavilla yksityisillä palveluntuottajilla 31.10.2019 asti: Suomen Terveystalo, Medics24, Hankasalmen Kunnanlääkärit.

-          Mehiläinen Oma Lääkärisi irtaantui kokeilusta  toukokuun alussa. Heillä valinnan tehneitä asiakkaita palvellaan 4.8.2019 asti.

-          Asiakkaat voivat kokeilun puitteissa listautua uusia asiakkaita vastaanottaville yksityisille palveluntuottajille (Medics24 ja Hankasalmen kunnanlääkärit) 30.9.2019 saakka. Valinnat ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

-          Valinnan tehneille asiakkaille lähetetään kesäkuussa asiakaskirje, jossa kokeilun päättymisestä, aikatauluista ja mahdollisista muista huomioitavista asioista kerrotaan erikseen.

-          Hankasalmen kunnan asukkaille tiedotetaan mahdollisuudesta jatkaa valitsemallaan yksityisellä palveluntuottajalla, kun selvitys palvelusetelin käyttöönotosta etenee.

 

Lisätietoa valinnanvapauskokeilusta: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-hankasalmella-ja-uuraisilla

 

Lisätietoja:
Jyväskylän avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anu Mutka, p. 014 266 3210 tai Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 014 26 61630
Jyväskylän keskusta pidetään siistinä koko kesän ajan

 

Jyväskylän keskustassa voi 13.5.2019 lähtien törmätä värikkäisiin huomioliiveihin pukeutuneisiin nuoriin. Kyseessä on Kollektoripartio. Se koostuu 18–23-vuotiaista paikallisista 4H-nuorista, joiden tehtävänä on pitää Jyväskylän keskustan alue siistinä. Työhön kuuluu sekä roskien kerääminen ympäristöstä, että väärin pysäköityjen polkupyörien siirtäminen pyöräparkkeihin.

Keskustan alueella pyöräillessä polkupyörä kannattaa jättää aina pyöräparkkiin, joita Jyväskylän ydinkeskustan alueella on noin parikymmentä. Näin kulkuväylät eivät täyty eikä omaa pyörää tarvitse etsiä siirtämisen jäljiltä. Parhaiten polkupyörille löytyy tilaa Aren aukion, torin ja Puistokadun pyöräparkeista.

 

Kollektoripartion toiminta jatkuu arkisin ja lauantaisin syyskuulle saakka. Kollektoripartio toimii tällä nimellä nyt neljättä vuotta. Toiminnan mahdollistavat Jyväskylän kaupunki, keskustan kiinteistöt, Jyvässeudun 4H-yhdistys ja Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry.

 

Keskustaluotsi toimii yhteyshenkilönä

 

Kollektoripartion ohella on työssään aloittanut keskustaluotsi Matti Leinonen. Jyväskylän kaupungin työntekijänä keskustaluotsi huolehtii keskusta-alueen promootiopaikkojen varauksista ja toimii tapahtumajärjestäjien yhteyshenkilönä. Tehtäviin kuuluu myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden seuranta. Lisäksi keskustaluotsi koordinoi Kollektoripartion toimintaa ja toimii sen yhdyshenkilönä. Keskustaluotsin toiminta-aika jatkuu 30.9.2019 saakka.

 

 

Lisätietoja:

Matti Leinonen, keskustaluotsi, Jyväskylän kaupunki, matti.leinonen@jyvaskyla.fi, p. 050 370 6230.

Minna Kankainen, toiminnanjohtaja, Jekku ry, minna.kankainen@jekku.fi, p. 050 413 9889.

Kysely Jälkkäristä ja harrastetoiminnasta 1.-2.-luokkalaisten huoltajille avoinna 26.5.2019 saakka 

 

Jyväskylän perusopetuksen 1. ja 2.-luokan oppilaiden huoltajia pyydetään vastaamaan 26.5.2019 mennessä sähköiseen kyselyyn, jolla kartoitetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen suuruutta ja toiminnan merkitystä perheille. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan perheiden näkemyksiä lasten mahdollisuuksista osallistua harrastustoimintaan. Huoltajat ovat saaneet vastauslinkin ja tarkemman ohjeistuksen vastaamiseen Wilma-viestinä.  

 

Kysely kartoittaa perheiden näkemyksiä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun suuruudesta, toimintaympäristön turvallisuudesta, lasten tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua toimintaan. Lisäksi perheiltä kysytään lasten harrastamisesta, millaisia harrastuksia lapsella on, harrastusmaksuista sekä lasten tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta osallistumisesta harrastustoimintaan.  

 

Nyt kerättävää tietoa käytetään vuosi sitten tehdyn aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksun vapauttamisen ja alentamisen päätöksen arvioinnissa ja jatkovalmistelun tukena sekä harrastetoiminnan kehittämistyössä. Kysely on osa lapsivaikutusten seuranta-arviointia, jossa nähdään päätöksen vaikutuksia lasten arkeen.  

 

Lisätietoja: 
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri, puh. 014 266 4036 
suunnittelija Tanja Räty, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 4241 
Lapsivaikutusten ennakkoarviointi Jyväskylässä 

Jyväskylässä lukuvuonna 2019-2020 alkavaan oman äidinkielen opetukseen ilmoittaudutaan 31.5. mennessä  

 

Jyväskylässä perusopetuksessa järjestetään oman äidinkielen opetusta oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea. Opetusryhmiin voi osallistua myös oppilas, joka on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa Suomeen palattuaan ylläpitää opittua kielitaitoa.  Oman äidinkielen opetuksen haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautuminen elokuussa 2019 alkavaan opetukseen on käynnissä. Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy 31.5.2019 saakka osoitteesta https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a321fb8-0f51-48bc-b787-4e456bf0f9c1?displayId=Fin1739768

 

Oman äidinkielen opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa. Tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin eri puolilla Jyväskylää. Oman äidinkielen opetukseen osallistunut oppilas saa keväällä arvioinnin opiskelemastaan kielestä.  

 

Opetusryhmän perustamisen edellytyksenä, että lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta on hakenut ryhmään ja, että kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli) oppilasryhmän minimikoko on kaksi oppilasta. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen ja oppilaat voivat olla eri kouluista. 

 

Jyväskylän perusopetuksessa on lukuvuonna 2018-2019 annettu oman äidinkielen opetusta 19 kielellä ja opetukseen on osallistunut 550 esi-, perusopetuksen ja toisen asteen oppilasta. 

 

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889 
www.jyvaskyla.fi/opetus/kieli-ja-kulttuuriryhmat

Vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

 

Laajan keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kaupunginhallituksen esityksen mukaisena.

 

Liitteenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan puheenvuoro ennen talousarvion käsittelyä.

 

Katja Isomöttönen (KOK) esitti Marika Visakorven (KD) kannattamana seuraavaa: Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan porrastetusti vuoteen 2021 mennessä siten, että vuonna 2019 luovutaan 4-5 -vuotiaiden osalta, vuonna 2020 2-3 -vuotiaiden osalta, vuonna 2021 alle 2-vuotiaiden osalta.

 

Johanna Karjula (KESK) esitti Heidi Rentola (KESK) kannattamana seuraavaa: Kirjaus Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistosta poistetaan ja lause korvataan seuraavalla lauseella. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan asteittain ikäluokka kerrallaan niin, että vuonna 2019 siitä luovutaan 4-5 vuotiaiden osalta, vuonna 2020 2-3 vuotiaiden osalta ja vuonna 2021 siitä luovutaan kokonaan. Jäljelle jäävät määrärahat kohdennetaan perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen.

 

Äänestyksen jälkeen äänin 16-12-39 tyhjää Katja Isomöttösen tekemä muutosehdotus jatkoi äänestykseen kaupunginhallituksen esityksen kanssa. Äänin 45-22 kaupunginhallituksen esityksestä tuli kaupunginvaltuuston päätös.

 

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1.Valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena.

2.Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan euron määrään saakka.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös ponnen: Lisäksi alkuvuodesta 2019 tehdään selvitys kaupungin sisäisen ja ulkoisen tarkastustoiminnan kokonaisresursseista, niiden kohdentumisesta ja lisätarpeista. Selvityksen perusteella päätetään mahdollisista lisäresursseista ja niiden jakautumisesta. 

 

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Waltti- järjestelmän edut Korpilahden asiointiautoliikenteessä

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 48 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 30.10.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat Waltti-järjestelmän etujen käyttöönottoa Korpilahden alueen asiointiliikenteessä samoin kuin Jyväskylässä on.

 

Vastauksessa todetaan, että Korpilahden asiointiliikenteen kustannukset vuonna 2017 olivat 60 000 euroa, joten asiakashintojen mahdollinen laskeminen lisää kustannuksia 12,5 – 18%. Kun kyseessä on takseilla ajettava liikenne, on asiakashinnoittelu pidettävä yksinkertaisena ja selkeänä, koska Waltin käyttäjäryhmien mukainen jaottelu ja hinnoittelu ei mahdollista takseissa olevilla autolaitteilla. Toisaalta erillisen lippu-ja maksujärjestelmän perustaminen ei näin vähäiseen liikenteeseen ole järkevää. Parhaiten tämä toteutuisi kiinteähintaisella hinnoittelulla vaikkakin se lisää sopimusliikennekustannuksia.

Kaupunkirakennelautakunta päättää asiasta vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Raisa Ojaluodon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liukuesteet kenkiin yli 70-vuotiaille

 

Raisa Ojaluoto (Vihr.) ja 50 muuta valtuutettua ovat tehneet 11.12.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki tarjoaa maksutta yli 70-vuotiaille asukkailleen jalkapohjan alle laitettavat liukuesteet. Aloitteessa vedotaan kaatumistapaturmien aiheuttamiin kustannuksiin ja kaatumisesta tuleviin vammoihin.

 

Vastauksessa todetaan, että vanhuspalveluiden tai avoterveydenhuollon palvelualueiden talousarviossa ei ole varattu määrärahoja liukuesteiden hankintaan vuonna 2018. Vastaavalla tavalla myöskään henkilöresurssia ei ole varattu liukuesteiden hankintaprosessiin, jakeluun tai käytön opastukseen. Talousarviokehyksen 2019 puitteissa ei ole mahdollisuutta esittää liukuesteiden hankintaa yli 70 vuotiaille. Liukuesteiden käytön vaikuttavuudesta ei ole tällä hetkellä saatavissa kattavaa ja luotettavaa seurantatietoa. Nastakenkien voidaan arvioida ehkäisevän liukastumisia liukuesteitä tehokkaammin. Liukuesteiden hankinta kaikille yli 70 vuotiaille ei ole Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan taloudellisen tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

 

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite asiakasmitoitus Jyväskylän lastensuojelun sosiaalityöhön

 

Vihreän liiton valtuustoryhmä ym. valtuutetut ovat tehneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen, jonka on allekirjoittanut 23 valtuutettua. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluissa rajoitetaan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärää enintään 30 lapseen yhtä työntekijää kohden.

 

Vastauksessa todetaan, että sosiaalipalveluiden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa lastensuojelun henkilöstöresurssin lisäämiseen vuonna 2018. Talousarviokehys 2019 ei myöskään mahdollista henkilöstöresurssin lisäämistä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Tapani Mäen (Ps.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kotihoidon ja kotikäyntejä tekevän hoitohenkilöstön vapauttamiseksi pysäköintimaksuista

 

Tapani Mäki ja 26 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen 24.4.2018 Jyväskylän kaupungin kotihoidon työntekijöiden vapauttamiseksi pysäköintimaksuista työtehtäviä suorittaessaan.

 

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupunki ei voi vapauttaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä kokonaisuudessaan. Yksittäisille käyttäjäryhmille ei voida myöntää poikkeuksia liikennesääntöjen noudattamiseen. Kaupunki voi itse vaikuttaa ainoastaan yleisten katu- ja pysäköintialueiden pysäköintijärjestelyihin. Taloyhtiöiden linjauksiin ja järjestelyihin pysäköinnin osalta kaupungin ei ole mahdollista puuttua, mutta kotihoito voi tehdä yleistä vaikuttamistyötä. Työntekijöitä

muistutetaan oikeudesta periä korvausta työnantajalta tositteellisista pysäköintimaksuista.

EasyPark tai ParkMan sovelluksen käyttöönottoa ja kustannuksia ja käytön laajentuessa kilpailuttamista on selvitettävä tarkemmin. Esimerkiksi EasyPark tai ParkMan –käytännön tuomia kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen, koska kaikki kotihoidon työntekijät eivät ole anoneet pysäköintikustannuksia. Vanhuspalveluissa käynnistetään kuitenkin seuranta puolen vuoden ajaksi, josta saadaan tarkat laskelmat syntyvistä kustannuksista. Vuoden 2019 talousarviokehyksessä ei mahdollista lisäkustannusten kasvua pysäköintimaksuihin, mutta mahdollisen uuden toimintamallin mahdollisuudet selvitetään vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Ari-Pekka Liukkosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän uimahallien saamisesta tehokkaammin kaupunkilaisten käyttöön

 

Ari-Pekka Liukkonen on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki selvittää uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) vuosihuoltojen porrastamista ja viikonloppujen aukioloaikoja ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Jyväskylän uimahallit olisivat nykyistä tehokkaammin kaupunkilaisten käytössä.

 

Vastauksessa todetaan, että liikuntapalveluissa valmistellaan parhaillaan Wellamon kassa- ja kahviotoimintojen uudelleenorganisointia sekä tarkastellaan viikonlopun aukioloaikoja. Tässä yhteydessä on luonnollista kokeilla seuravuoroja ja yleensäkin nostaa seurojen roolia uimahallin käytössä. Näiden kokemusten pohjalta voidaan sitten myös tarkastella viikonloppujen aukioloaikoja sekä seuravuoroja myös AaltoAlvaria koskien.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Sinuhe Wallinheimon (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Matti Nykäsen patsaan suunnittelun selvittämiseksi

 

Sinuhe Wallinheimo (Kok.) ym. valtuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen Matti Nykäsen patsaan suunnittelun selvittämiseksi.

Aloitteessa todetaan mm. se, että Suomen täytettyä 100 vuotta olisi hyvä muistaa myös menestyneitä urheilijoita. Perusteluina mainitaan myös, että hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella Matti Nykänen –patsas voisi todennäköisesti olla turistinähtävyys ja matkailuvaltti ja näin nostaa Jyväskylän imagoa liikunta- ja urheilukaupunkina.

 

Kuluvan vuoden helmikuussa Matti Nykäsen mäki valaistiin väliaikaisesti ja samalla tämä kokeilu toimi testivalaistuksena pysyvälle toteutukselle. Liikuntapalvelut esittää omassa talousarviossaan pysyvän valaistuksen rahoitusta ensi vuodelle. Näin voitaisiin valon kaupungin hengessä kunnioittaa suurhyppääjää Jyväskylälle ominaisella tavalla.

Matti Nykäsen -mäki on myös kesällä suosittu vierailukohde, sillä mäen näkötorni ja mäen juurella sijaitseva Mäkikahvio ovat kahtena kesänä olleet avoinna yleisölle. Liikuntapalvelut esittää, että Matti Nykäsen saavutuksia kunnioitetaan kaupungissa valaisemalla hänen mukaansa nimetty mäki pysyvästi ensi vuodesta alkaen.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Hallintosäännön tarkistaminen

 

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä.

 

Muutoksia hallintosääntöön tehdään mm. siksi, että  Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta siirtyy Monetra Keski-Suomi Oy:öön ja uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019 ja kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettaviksi. Tähän liittyen hallintosäännöstä poistetaan merkinnät tiejaostosta, siten että siltä osin hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020.

Hallintosääntöön on tehty myös useita tarkistuksia ja muutoksia.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun hallintosäännön liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Poikkeuksena on tiejaostoa koskeva muutos, jonka osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

 

Suopursutien päiväkodin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (Keljonkangas)

 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan yksityisen päiväkodin rakentaminen Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueiden asukkaiden kasvaviin tarpeisiin. Tarkoitus on, että päiväkoti rakennettaisiin ilmasto- ja sisäilmaystävälliseksi koetusta massiivipuusta eli hirrestä. Lisäksi mahdollistetaan kaksikerroksisen pienkerrostalon tai rivitalon rakentaminen. Tällä tavoin monipuolistetaan omakotivaltaisten Kaijanlammen ja Sääksvuoren asuntotarjontaa.

 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa viisiryhmäisen päiväkodin (96 lasta) rakentaminen piha-alueineen ja talousrakennuksineen. Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa tontti, jolle saa rakentaa yksikerroksisen hirsi- tai massiivipuurakenteisen päiväkodin. Sen lisäksi tarkoitus on muodostaa tontti kaksikerroksiselle ympäristöönsä sopivalle pienkerros- tai rivitalolle.

 

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1009

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tontille 21-103-13 13.9.2018 tarkistetussa muodossa.

 

Esityslista on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka myös kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena:

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7306

 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

Jyväskylässä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistuu 1.8.2019 alkaen

 

Jyväskylän varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttaminen täysimääräisenä tarkoittaa sitä, että Jyväskylän kaupunki ei enää 1.8.2019 alkaen rajoita varhaiskasvatusoikeutta lain sallimaan 20 tuntiin viikossa esimerkiksi vanhempien kotonaolon takia. Huoltajilla on vapaampi mahdollisuus valita, kuinka monta tuntia päivässä lapsi on varhaiskasvatuksessa sekä miten lapsen tarvitsemat hoitotunnit sijoittuvat viikonpäivien sisään.  Jyväskylän kaupunginvaltuuston 26.11.2018 tekemä päätös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta koskee noin 700 lapsen varhaiskasvatusjärjestelyjä kunnallisissa ja yksityisissä palveluissa.

 

Perheiden palveluntarve arvioidaan kevään 2019 aikana

 

Kevään 2019 aikana jokaisen asiakasperheen palveluntarve arvioidaan uudelleen yhdessä perheen kanssa keskustellen.

 

–Nykyisten asiakasperheiden palveluntarve päivitetään varhaiskasvatuskeskustelussa (vasu-keskustelussa) ja uusien asiakkaiden kanssa palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä, kertoo palvelujohtaja Tarja Ahlqvist.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon, tulojen ja käytettyjen hoitotuntien mukaan. Jyväskylässä käytössä oleva viisiportainen maksutaulukko antaa perheelle mahdollisuuden vaikuttaa lapsen hoitoaikoihin ja sitä kautta hoitomaksujen suuruuteen melko laajasti.

 

–Jatkossa vanhemmat sopivat henkilökunnan kanssa kellonajat ja viikonpäivät, jolloin lapsi on päiväkodissa. Sovitun palvelun laajuus vaikuttaa hoitomaksuun. Kunnallisen perhepäivähoidon paikat ovat edelleen tarkoitettu kokoaikaista varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille, sanoo Tarja Ahlqvist.

 

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut jatkossakin hyvä vaihtoehto perheille

 

Varhaiskasvatuksen kerhot, perhekerhot, perhekahvilat ja perhepuistot ovat osa varhaiskasvatusta ja hyvä vaihtoehto 2-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät tarvitse hoitoa kokopäiväisesti. Kerhotoiminta sopii hyvin myös kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ja ohjattua ryhmätoimintaa. Jyväskylässä perinteisten kerhojen rinnalla toimii luonto- ja liikuntapainotteisia kerhoja eri puolilla Jyväskylää.

 

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269

Kevättä kohden, valoa päin


Terveisiä Huhtasuon terveysasemalta tai melkein soteasemalta. Mitenkähän soten loppuunsaattamisessa tänä keväänä käy? Varmaa on kuitenkin se, että täällä tehdään työtä ihmisen hyvinvointiin, sairauksien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, hoitoon ja seurantaan liittyvien asioiden parissa nyt ja tulevaisuudessa.

Huhtasuon terveysaseman aukioloajat ovat ma-to klo 8-16 ja pe 9-16. Ajanvaraus lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle ma – to 8-16 ja pe 9-16 p. 014 2660121. Aikoja voi varata sähköisesti verkkopankkitunnuksien tai mobiilivarmenteen avulla. Sähköisiä aikoja sairaanhoitajalle voi varata perusrokotuksiin, injektioihin, ompeleiden/hakasten poistoon ja lasten sekä aikuisten infektiotautien sairausloman tarpeessa. Lääkärin sähköiset ajanvaraukset ovat tarkoitettu 10 minuutin nopeissa asioissa kuten korvan, luomen tai ihottuman tarkastamisessa. Netissä tekemiä ajanvarauksia voi siirtää tai perua itse.

Omia potilastietoja ja vuoden alusta myös laboratoriotietoja voi tarkastella omakantapalvelussa, Kanta.fi. Kantapalveluissa voi lähettää reseptin uudistamispyynnön. Näihin tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöiseksi jouhevaksi toiminnaksi on kaikkien yhteinen etu. Kehittämistyöhön kuuluu kokeiluja, palautteen saamista ja toiminnan suuntaamista saadun palautteen mukaiseksi. Puhelimessa tapahtuvaa asiointia on muutettu alkuvuodesta alkaen. Palvelunumeron 014 2660121 palveluvalikosta 1-3 voi rajata mitä asiaa puhelu koskee. Kiireellisissä asioissa valitaan 1 ja jäädään jonottamaan tai jätetään soittopyyntö. Kiireelliseen soittopyyntöön vastataan mahdollisimman nopeasti. Valikko 2 tarkoittaa kiireetöntä ajanvarausta. Valikko 3 on tarkoitettu kiireettömien laboratoriokokeiden kysymistä, reseptien uusimista tai muuta kiireetöntä asiaa varten. Valikkoon 2-3 vastataan saman päivän kuluessa. Puhelinvastaajan ohjeistus kannattaa kuunnella loppuun saakka, jotta soittopyyntö tallentuu oikein. Jatkossa asiakkaalta tullaan pyytämään puhelun loputtua palaute. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää, jotta asiakasnäkökulma saadaan aidosti esiin ja toimintaa päästään kehittämään edelleen.

Terveyden edistäminen, oman terveyden lukutaidon opettaminen ja oman terveyden riskitekijöiden tunnistaminen kuuluvat jokaiseen terveysaseman kontaktiin jollakin tapaa. Tupakoinnista kysytään, kartoitetaan tupakkahistoriaa, kehotetaan tupakanpolton lopettamiseen ja tarjotaan tukea. Tupakoinnin lopettaminen on rokotusten jälkeen kustannustehokkain toiminta sairastavuuden ehkäisyssä ja hoidossa.

Terveysaseman valtimotautien yhteisvastaanotto on kertaluonteinen tapaaminen terveysriskissä (kohonnut diabetesriski, kohonnut sokeri, verenpaine, kolesteroli, ylipaino) oleville tai vasta valtimotautiin sairastuneille. Tarkoituksena on motivoida elämäntapamuutoksiin. Vastasairaustuneille tyypin 2 diabeetikoille on yhteisvastaanotto, jossa saa perustiedot diabeteksesta, hoidosta ja seurannasta. Keuhkosairauksien diagnostiikkaan tähtäävä PEF-seurannan opetus tapahtuu myös omana yhteisvastaanottona. Yhteisvastaanotolle pääsee hoitajan tai lääkärin ohjaamana ja sitä voi myös pyytää potilas itse.

Terveysasemalla hyvinvointiaiheiset keskiviikkotapahtumat jatkuvat tänäkin keväänä. Tervetuloa!
Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä  13.5.2019

 

Jyväskylän kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomessa

 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jyväskylän kaupunki liittyy mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.

Mikäli hankinnan kustannukset nousevat ennakoidusta merkittävästi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee keskeyttää hankintamenettely. Hankinta ja sopimuskauden aikainen yhteistyö ja vastuut tulee järjestää sillä tavoin, että kukin osapuoli kantaa omat riskinsä toiminnan ja talouden vastuista.

 

Valtuutettu Teemu Torssonen (PS) esitti, että Jyväskylän kaupunki ei lähde mukaan hankintakonsortioon, vaan järjestää itse asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistuksen. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Perusopetuksen palveluverkkoprosessin kehittäminen ja palveluverkkosuunnitelma 2019

 

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

-perusopetuksen palveluverkkoa kehitetään esityslistalla esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti

-kaupunginvaltuuston 22.4.2013 hyväksymät pienten koulujen kriteerit kumotaan

-Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma ja kapasiteetti tarkistetaan kouluun Säynätsalon alueelta ohjautuvien 5.–6. -luokkalaisten vuoksi

-Säynätsalon varhaiskasvatusikäisille ja 1.−4. -luokkalaisille tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua

Kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisättiin äänestyksen jälkeen lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

 

Ennen päätöstä valtuutettu Ilona Helle (VIHR) esitti useiden ryhmien ja valtuutettujen kannattamana, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisätään lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

 

Valtuutettu Kirsi Knuuttila (KESK) esitti Heidi Rentolan (KESK) kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Äänestyksen (54-12-0-1) jälkeen asian käsittelyä jatkettiin.

 

Äänestyksen (12-54-0-1) jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi muutosesityksen, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisätään lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

 

Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma

 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma sekä hankepäätöksen kattohinta 28 000 000 € (alv 0 %) hyväksytään aikataulu- ja viivästysriskin hallitsemiseksi.

 

Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma

 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma hyväksytään betonirakenteisena ja hankepäätös tehdään 25,0 M€:n kattohinnalle.

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2019 – 2024

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä.

Päätökseen lisättiin äänestyksen jälkeen lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

 

Valtuutettu Ilona Helle (VIHR) esitti Ahti Ruoppilan (SDP) kannattamana, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen lisätään lause: Vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

Äänin 12-54-0-1 muutosesitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Jyväskylän kaupungin tilintarkastuspalvelujen optiovuosien käyttö

 

Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuuston päätöksen 11.12.2017 § 152 ja 1.3.2018 allekirjoitetun kaupungin ja BDO Audiator Oy:n ja BDO Oy:n tilintarkastussopimusta jatketaan optiovuosille 2020 ja 2021.

Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

 

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.-31.12.2019

 

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

-Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 19.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 9.12.

-Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 7.10. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

-Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

-Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

 

Matleena Käpin (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja Kylän Kattauksen tarjontaan

 

Matleena Käppi (Vas.) ja 7 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.11.2018 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Kylän Kattaus –liikelaitoksessa luodaan suunnitelma lihan ja maitotuotteiden käytön puolittamisesta ja korvaamisesta vastaavan hintaisilla kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla vuoteen 2025 mennessä.

 

Vastauksessa todetaan mm., että Kylän Kattaus on vähentänyt erityisesti punaisen lihan käyttöä ja lisännyt kasviksia tavoitteellisesti jo vuodesta 2010 lähtien. Kylän Kattaus valmistelee parhaillaan ruokastrategiaa, jossa määritellään elintarvikkeiden hankintojen vastuullisuuskriteerit. Kylän Kattauksessa laaditaan vuoden 2019 aikana suunnitelma, jossa täsmennetään kasvisperäisten tuotteiden käyttöä lisääviä toimenpiteitä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

 

Ennen päätöstä Matleena Käppi (VAS) esitti Paul Abbeyn (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksen 44-20-2-1 jälkeen valtuusto hyväksyi hallituksen päätösesityksen.

 

Eron myöntäminen Mauno Vanhalalle luottamustehtävistä

 

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1.Kaupunginvaltuusto myöntää Mauno Vanhalalle eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Toimi Kankaanniemi valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2.Kaupunginvaltuusto myönsi Mauno Vanhalalle eron perusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Tapani Mäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3.Kaupunginvaltuusto myönsi Mauno Vanhalalle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Toimi Kankaanniemen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Eron myöntäminen Bella Forsgrénille (Vihr.) kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

 

Kaupunginvaltuusto myönsi Bella Forsgrénille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Touko Aallon kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Esityslistan julkinen versio on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka myös kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7974

 

Lisätietoja:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen,

044 284 8504, 0400 937 580

Ennen ja muinoin: Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulun oppilastyönäyttely 1.6. saakka.

 

Kuvataidekoulun kuvataiteen ja arkkitehtuurin 4–18-vuotiaiden oppilastyönäyttely esittelee värikkäästi lukuvuoden teeman mukaisia töitä sekä opintonsa päättävien lopputöitä pääkirjasto-kansalaisopistotalossa.

 

Kuvataidekoulun lukuvuoden työskentelyn teemana on ollut mennyt aika ja sen tiimoilta on tutkittu ajan kulumista kuvataiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Hyvä mielikuvitus on auttanut tutkimusmatkoilla ja tuloksena syntyneet teokset kertovat koulun 330 oppilaan paneutumisesta kuvien maailmaan.

 

Värikkäästä näyttelykokonaisuudesta löytyy teoksia koulun arkkitehtuurin ja kuvataiteen oppilailta 4-vuotiaista alkaen. Lasten ja nuorten työskentelyssä mennyt aika -teema on saanut monenlaisia lähestymistapoja niin töiden aiheiden kuin toteutustapojen osalta. Merkillisyyksien museon parin sadan erikoisen historialöydön lisäksi näyttelystä löytyy paljon mielenkiintoisia, hauskoja ja taitavasti toteutettuja teoksia hirsirakennusten pihapiiristä dinosauruksiin. Samalla saa kokea näyttelyn nuorien taiteilijoiden innostuksen, rohkean kokeilumielen ja tekemisen ilon, töihin paneutumisen sekä taitojen ja tietojen karttumisen.

 

Ennen ja muinoin

Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulun näyttely 11.5.–1.6.2019

Jyväskylän kansalaisopisto, Vapaudenkatu 39–41

Avoinna ma-pe klo 10–20 ja la klo 10–16.

 

Lisätietoja:

Klaus Savolainen, apulaisrehtori, Jyväskylän kansalaisopisto, kuvataidekoulu,

klaus.savolainen[at]jkl.fi, p. 014 266 4052

Ensimmäinen Vauvan kaa -tapahtuma Jyväskylässä kutsuu odottavia perheitä ja vauvaperheitä hyvinvointipäivään 25.5.2019

 

Vauvan kaa -tapahtuma on messutyyppinen, hyvän mielen hyvinvointipäivä, ja se on suunnattu Jyväskylän seudun vauvaa odottaville perheille sekä vauvaperheille.

 

Tapahtuma järjestetään lauantaina 25.5. klo 11-15 Palokan neuvolassa, osoitteessa Ritopohjantie 25.

 

Tapahtumassa voi tutustua odottavien sekä vauvaperheiden palveluihin ja saada vinkkejä niin oman kuin vauvankin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Myös lapsille on omaa ohjelmaa.

– Lapsiperheiden palveluja on nyt koottu messutyyppisesti yhteen ja perheet voivat saada tietoa ja jutella toimijoiden kanssa siitä, millaista toimintaa ja tukea eri toimijoilla on tarjolla vauvaperheen arkeen ja arkea helpottamaan, selvittää neuvoloiden osastonhoitaja Niina Romo.

 

Mukana tapahtumassa ovat muun muassa neuvolat, varhaisen tuen palvelut, liikuntapalvelut, fysioterapia, suunterveydenhoito, pikkulapsipsykologipalvelut, seurakunta sekä iso joukko muita odottajien ja lapsiperheiden parissa toimivia järjestöjä ja yksityisiä toimijoita.

 

Tapahtuma on osa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen neuvoloiden tarjoamaa maakunnallista perhevalmennusta ja neuvolan toimintaa.

 

Tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

 

Lisätietoja:

osastonhoitaja Niina Romo, p. 014 266 2220

Palveluohjausta, tukea ja neuvontaa lapsiperheille Jyväskylän neljällä eri asuinalueella

 

Jyväskylän neljällä asuinalueella, Keltinmäessä, Kuokkalassa, Tikkakoskella ja Vaajakoskella, lapsiperheille on kevään 2019 aikana tarjolla matalan kynnyksen palveluohjausta. Perhekeskustyöntekijöiden ”kävele sisään”- eli walk-in -palveluohjauksen vastaanottoja on kullakin alueella kolmesta neljään kertaan kevään aikana.

– On hienoa, että voimme tuoda palvelua lähelle asukkaan arkea ja niin, että asukkaan on mahdollisimman helppoa tulla piipahtamaan vastaanotolla. Keväällä perhekeskustyöntekijät jalkautuvat neljälle alueelle, mutta tarkoitus on viedä palveluohjausta kaikille yhdelletoista alueelle, joissa perhekeskusverkostot toimivat, selvittää palveluesimies Piritta Jetsu Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palveluista

 

Perheet ja alueen lapsiperhetoimijat voivat tulla keskustelemaan perhekeskustyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta mieltä askarruttavista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista. Niitä voivat olla esimerkiksi lasten kasvatus, ihmissuhteet, vanhempien oma jaksaminen ja voimavarat, kodin pelisäännöt tai arjen pulmatilanteisiin liittyvät asiat.

– Tarvittaessa perhekeskustyöntekijä voi tapaamisessa arvioida perheen kotipalvelun tarvetta ja myöntää palvelua hetkellisesti akuutteihin tilanteisiin, palveluesimies Jetsu kertoo.

– Tapaamisessa voidaan myös tehdä esimerkiksi yhdessä varhaisen tuen perheohjauksen hakemus ja miettiä muita perheen tilanteeseen sopivia palveluita tai toimintoja, perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen jatkaa.

 

Walk-in palveluohjaukset ilman ajanvarausta keväällä 2019

 

Keltinmäki: Keltinmäen hyvinvointikeskus, Keltinmäentie 15

torstai 11.4. klo 8.30-11.30

torstai 25.4. klo 8.30-11.30

torstai 9.5. klo 8.30-11.30

torstai 6.6. klo 8.30-11.30

 

Vaajakoski: Sampoharjun terveysasema, Vesmannintie 7

tiistai 16.4. klo 8.30-11.30

tiistai 21.5. klo 8.30-11.30

tiistai 18.6. klo 8.30-11.30

 

Kuokkala: Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 18

keskiviikko 17.4. klo 13-16

keskiviikko 22.5. klo 13-16

keskiviikko 19.6. klo 13-16

 

Tikkakoski:

perjantai 26.4. klo 8.30-11.30 Tikkakosken nuorisotila Nuotikka, Kirkkokatu 3

keskiviikko 15.5. klo 12.30-15.30 Liinalammin päiväkotikoulu, Tervaruukinkatu 36

perjantai 24.5. klo 8.30-11.30 Tikkakosken nuorisotila Nuotikka, Kirkkokatu 3

keskiviikko 5.6. klo 13.30-15.30 Liinalammin päiväkotikoulu, Tervaruukinkatu 36

 

Perhekeskusverkostotoiminnan tavoitteena on koota yhteen alueen lapsiperhetoimijoita, yhdistää voimia ja osaamista, tukea lapsiperheitä, kuulla asukkaan ääntä ja tuottaa alueen asukkaiden tarpeiden mukaisia palveluita sekä tarjota mahdollisuuksia kohtaamiseen. Perhekeskusverkostojen tapaamisissa on koolla alueen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia kaupungin, seurakunnan, yritysten, järjestöjen toimijoita sekä asukkaiden edustajia.

 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain

Jyväskylän perhekeskusverkostot ovat myös facebookissa.

 

Lisätietoja:

perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen, p. 014 266 1849

perhekeskustyöntekijä Sari Paananen, p. 014 266 4870

palveluesimies Piritta Jetsu, p. 014 266 3502

Jyväskylän Länsiväylän katusaneeraus alkaa

 

Kukkumäessä sijaitsevalla Länsiväylällä alkaa katusaneeraus tällä viikolla. Urakassa toteutetaan kiertoliittymä Hoitajantien risteykseen sekä kaksi alikulkukäytävää Keskussairaalantien ja Savelankadun alitse. Hanke ajoitetaan kahdelle vuodelle siten, että alikulkusillat sekä työhön tarvittavat liikennejärjestelyt rakennetaan vuoden 2019 aikana ja Hoitajantien kiertoliittymä syksyyn 2020 mennessä.

 

Muutoksia kevyelle liikenteelle

 

Ensimmäiset muutokset liikennejärjestelyissä kohdistuvat kevyen liikenteen väyliin. Keskussairaalantien ja Länsiväylän risteyksestä toinen Länsiväylän suuntaan lähtevä kevyen liikenteen väylä suljetaan väliaikaisesti. Lisäksi osa risteyksen suojateistä joudutaan sulkemaan ja kevyt liikenne ohjataan kiertoreittiä pitkin. Sulkeminen johtuu alikulkukäytävien rakennustyömaasta. Alikulkukäytävien arvioitu valmistumisaika on marraskuun puoliväliin mennessä.

 

Linkki katusuunnitelmaan: https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/liikenne-ja-katusuunnittelu/nahtavilla-olevat-4

 

Lisätiedot: rakennuttaja Juha Vento, P. 014 266 5142, juha.vento[at]jyvaskyla.fi

Hae Jyväskylän kansalaisopiston lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen 15.5.2019 mennessä

Haku Jyväskylän kansalaisopiston lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen on käynnissä päättyen 15.5.2019. Taiteen perusopetusta annetaan alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, musiikissa, teatteritaiteessa ja sanataiteessa. Tuleva syksynä sanataiteen opintotarjonta laajenee vauva- ja taaperosanataiteen opetuksella. Ryhmiä on kaksi, Sananmaistajat 6kk–1-vuotiaille ja Sananmetsästäjät 1–3-vuotiaille.

Taiteen perusopetusta ympäri Jyväskylää

Taiteen perusopetuksen opinnot voi aloittaa missä tahansa ikävaiheessa. Opinnoissa ei vaadita erityislahjakkuutta, vaan tärkeintä on tekemisenhalu ja kiinnostus taiteen maailmaan. Opetus on tavoitteellista ja opetussuunnitelman mukaista. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti ryhmissä, joten luomisen ilo, kaverisuhteet ja hyvä yhteishenki korostuvat. Poikkeuksen ryhmäopetukseen muodostaa musiikki, jossa on tarjolla myös yksilötunteja.

Opetuspisteitä on eri puolilla Jyväskylää taiteenalasta ja ikäryhmästä riippuen. Opetusta annetaan Tikkakoskella, Palokassa, Jyskässä, Vaajakoskella, Jyväskylän keskusta-alueella, Keljonkankaalla, Mankolassa ja Korpilahdella. Kuvataidekoulussa (Kauppakatu 12) annetaan arkkitehtuurin ja kuvataiteen opetusta laajan oppimäärän mukaisesti.

Jos kevään hakuaika menee vahingossa ohi, voi vapaana oleville oppilaspaikoille ilmoittautua vielä 1.8.2019 lähtien. Kätevimmin ilmoittautuminen tapahtuu netissä. Ilmoittautumisen jälkeen uusi oppilas voi käydä kerran tutustumassa opetukseen ennen kuin tekee lopullisen päätöksen harrastuksen aloittamisesta. Opetus alkaa elokuussa.

Ilmoittaudu opetukseen netissä tai puhelimitse 014 266 4079, 014 266 4050. Lisätietoja lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen verkkosivulta.

Lisätietoja:
Pirjo Linna, opistosihteeri, Jyväskylän kansalaisopisto, p. 014 266 4079
Mervi Kinnunen, opistosihteeri, Jyväskylän kansalaisopisto, p. 014 266 4050


Jyväskylän kaupunginteatterin syyskausi tarjoaa neljä ensi-iltaa

 

Syksyllä 2019 Jyväskylän kaupunginteatteri tarjoaa katsojilleen kaikkiaan neljä ensi-iltaa, joista kolme nähdään suurella näyttämöllä ja yksi pienellä näyttämöllä.  Kauden päätuotantona toteutetaan upea musikaaliklassikko Phantom – Pariisin oopperan kummitus, sen lisäksi suurella näyttämöllä saa ensi-iltansa tuore brittikomedia Tämä on ryöstö! sekä koko perheen musiikillinen seikkailu Ella ja Paterock. Pienen näyttämön ensi-iltana nähdään Elämä on juhla -lauluilta.

 

Klassikkomusikaali Phantom – Pariisin oopperan kummitus starttaa suuren näyttämön syksyn

Syksyn ensi-illat aloittaa Arthur Kopitin ja Maury Yestonin musikaali Phantom – Pariisin oopperan kummitus. Maiju Sallaksen ohjaamassa teoksessa yhdistyy onnistuneella tavalla viihdyttävyys ja herkkyys.

– Sen musiikki on kuin karkkia, juoni on jännittävä ja henkilöt mielenkiintoisia ja vivahteikkaita, ohjaaja Maiju Sallas lupaa. Phantom on tarina siitä, kuinka musiikki voi yhdistää sielut ja siitä kuinka kiehtovaa ja vaarallista täydellisyyteen pyrkiminen ja musiikillinen kunnianhimo voi olla. Toisaalta se on tarina saavuttamattomasta rakkaudesta ja toisen täydellisestä hyväksymisestä. Jyväskylän kaupunginteatterin suurmusikaalin nimiroolissa vierailee Riku Pelo. Musikaalin ensi-ilta on 7.9.2019.

 

Syksyn komediana Tämä on ryöstö!

Komedian nälkää taltuttamaan suurelle näyttämölle saadaan ensi-iltaan 5.10. Snoopi Sirenin ohjaama tuore brittikomedia Tämä on ryöstö! Tämän poskettoman hauskan näytelmän tarina sijoittuu 1950-luvun lopulle vieden katsojan yllätyksellisten käänteiden ytimeen seuraamaan mittaamattoman arvokkaan timantin epäonnisia ryöstöpuuhia. – Luvassa on ennennäkemättömän akrobaattisia roolisuorituksia, rikollisen hauskoja tilanteita ja poikkeuksellisia näyttämöratkaisuja, ohjaaja Snoopi Siren hehkuttaa. Tämä on ryöstö! jatkaa käsikirjoittajatrio Henry Lewisin, Jonathan Sayerin ja Henry Shieldsin menestysputkea, jonka aiempia tuotoksia ovat muun muassa Näytelmä joka menee pieleen sekä Peter Pan Goes Wrong. Komediahitti saa katsojan hyvälle tuulelle myös esityksessä kuultavien popmusiikin klassikoiden ansiosta. Esitys avaa yhteistyön Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa.

 

Koko perheen musiikkiseikkailuna Timo Parvelan Ella ja Paterock

Rakastetun Timo Parvelan Ella-tarina riemastuttaa Jyväskylän kaupunginteatterissa 16.11. alkaen. Ella ja Paterockin on käsikirjoittanut Timo Parvelan kirjan pohjalta Katriina Honkanen. Hän vastaa myös näytelmän musiikista ja ohjaa sen teatterin suurelle näyttämölle. – Koko perheen musiikkiseikkailun tuoksinassa rakennetaan laivaa, suojellaan eläimiä ja opettajaa isännöitsijältä, etsitään kadonnutta rokkitähteä, opetellaan kertotaulua ja tanssiaskeleita sekä vieraillaan pankissa ja levy-yhtiössä, ohjaaja Katriina Honkanen luettelee.

 

Pienen näyttämön ensi-iltana Elämä on juhla -lauluilta 

Elämänmakuiset laulut täyttävät pienen näyttämön lokakuun 5. päivästä lähtien, kun Anssi Valtosen ohjaama Elämä on juhla -lauluilta saa ensi-iltansa. ­– Luvassa on lauluja niin supertähdille kuin seinäruusuille, ohjaaja Anssi Valtonen luonnehtii ja kertoo, että illan musiikillinen kokonaisuus muotoutuu työryhmän yhteistyönä. Solisteina kuullaan teatterin näyttelijöitä, joita säestää kapellimestari Jari Puhakka.

 

Luvassa myös vilkas vierailu-, yhteistyö- ja keikkasyksy

Omien syksyn ensi-iltojen lisäksi teatterin näyttämöillä nähdään myös kiinnostavia vierailuja, yhteistyöesityksiä ja keikkoja. Syyskuussa suurella näyttämöllä nähdään kolme vierailuesitystä; Miitta Sorvalin, Sanna Stellanin ja Pirjo Heikkilän tähdittämä Kaikki äitini, kaikki tyttäreni 7.9., Susanna Haaviston Varamummo-musikaali 21.9. sekä Riku Suokkaan ja Johanna Tohnin stand-up –esitys Mars vs. Venus 28.9. Pienelle näyttämölle saadaan yhteistyössä Zero Gravity Companyn kanssa Liljat-nykysirkusesitys, jonka ensi-ilta on 12.9. Perheen pienimmille on tarjolla lokakuussa Pessi ja Illusia -esitys, sen toteuttaa Nukketeatteri Sytkyt. Loppuvuodesta pienen näyttämön perinteisenä yhteistyönä nähdään Jyväskylän tanssiopiston Pähkinänsärkijä-tanssisatu. Syksyn keikkaohjelmisto tulee olemaan myös tapansa mukaan hyvin monipuolinen. Lisätietoa syksyn ohjelmistosta löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri.  

Syksyn ohjelmisto tulee myyntiin teatterin lippumyymälään ja www.lippu.fi -verkkokauppaan keskiviikkona 20.3. ja sitä täydennetään vielä uusilla vierailuilla ja sunnuntaikeikoilla lähiaikoina.

 

Lisätietoja:

teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen p. 050 311 8705
viestintä- ja tuotantokoordinaattori Outi Kasanen p. 050 340 7293

Sveitsiläinen lippuvälitysfirma Viagogo häiritsee Jyväskylän kaupunginteatterinkin lippukauppaa

 

Sveitsiin rekisteröity ja netissä lippukauppaa harjoittava tapahtumalippujen jälleenmyyntisivusto Viagogo on häirinnyt tapahtumajärjestäjiä ympäri maailmaa. Myös Jyväskylän kaupunginteatterin esityslippuja on sivustolla myynnissä korotetuilla hinnoilla. Viagogo-sivustolla lippuja myydään tapahtumiin tuplahinnalla tai jopa kalliimmalla. Lisäksi esitys saatetaan ilmoittaa loppuunmyydyksi, vaikka todellisuudessa se ei sitä ole. Kaupunginteatterin lipunmyyntikumppani on Lippupiste ja lippuja kannattaa hankkia teatterin lippumyymälän lisäksi vain Lippupisteen toimipaikoista, R-kioskeista sekä osoitteesta www.lippu.fi. – Pyydämme asiakkaitamme tarkkaavaisuuteen juuri netistä tehtävissä lippuostoissa, epäviralliset kanavat ovat erittäin kalliita ja epäluotettavia. Paras väylä nettiostoihin on seurata linkkejä teatterin nettisivuilta, ei esimerkiksi Google-mainosten kautta, markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi muistuttaa.

 

Lisätietoja:

markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi p. 040 556 9810
viestintä- ja tuotantokoordinaattori Outi Kasanen p. 050 340 7293

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.