Huhtasuon Koulukeskuksen ruokalassa YLIJÄÄMÄRUOKAA  12.30 alk.

Kouluruokalista  Suur- Jyväskylän- lehdessä.

Ruokailupaikka havaittavissa  värikkäistä tuoleista.

Syötyäsi....  Mukaan voit ostaa omaan rasiaan... 1,50 € / 

Maksuna  vain käteinen!

Laskiaistiistai Huhtasuon lammen lavalla

Jyväskylä julkisti Valon kaupungin tulevaisuuden vision

 

Jyväskylän kaupunki julkaisi keskiviikkona 13.2. ValoVisio 2030:n, joka johdattaa kaupunkivalaistuksen suunnannäyttäjän kohti tulevaisuuden tavoitteita.

 

Yhteistyössä monialaisen ohjausryhmän kanssa visiotyössä ratkottiin tulevaisuuden näkymiä, mahdollisuuksia ja toiveita. Suurena oivalluksena nousi tarve ajatella kaupunkivalaistusta täysin uudella tavalla. Kaupunkien keskustat muuttavat muotoaan, ja jatkossa on syytä kartoittaa kustannustehokkaita yhteisratkaisuja sekä tunnelmallisempia, keskustan toimintoja tukevia valaistusmahdollisuuksia. Tulevaisuudessa kaupunkivalaistus, matkailu ja elinkeinoelämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jonka yhdistävänä tekijänä on valo.

 

Uudenlainen kaupunkivalaistus palvelee muun muassa erilaisia tapahtumia ja muita väliaikaisia tarpeita. Apuna valaistuksen kehitystyössä on esimerkiksi Jyväskylän keskustaan suunniteltu pysyvä koealue, jossa erilaisia valaistusratkaisuja ja innovaatioita voidaan testata luonnollisessa ympäristössä. Koealue toimii myös yhteistyöalustana, joka yhdistää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystarpeet sekä valaistusalan yritykset.

 

Valaistusalan koulutuksesta ja valomatkailusta Jyväskylän valtteja

 

Suomessa on huutava tarve valaistusalan koulutukselle eri koulutustasoilla, ja ValoVision myötä päätettiin käynnistää selvitystyö alan koulutuksen käynnistämisestä Jyväskylässä. Valon kaupungin osaaminen, verkostot, tuleva koealue, yritysyhteistyö ja tutkimus tukevat kaikki erinomaisesti koulutuksen järjestämistä ja näiden osa-alueiden myötä Jyväskylästä tulisi entistäkin vahvempi valaistuksen asiantuntijakaupunki.

 

ValoVisio 2030 nostaa esiin myös tarpeen kehittää matkailua ja elinkeinoa tukevia tapahtumia koko vuoden ajalle. Pimeän ajan kaari syksystä alkukevääseen on otollista aikaa erilaisille valotapahtumille Jyväskylän maantieteellisen sijainnin vuoksi. Suositusta syyskuun Valon kaupunki -tapahtumasta voidaan jalostaa vaikkapa joulun aikaan tai sydäntalvelle valoteemaan keskittyneitä tapahtumia, joissa lumi, jää ja valo voisivat kohdata. Näiden rinnalle pyritään kehittämään valoarkkitehtuurin ja valotaiteen näyttelyitä tai jopa valaistusalan keskus, jossa on nähtävää ja koettavaa ympäri vuoden.

 

Valon kaupunkina tunnettu Jyväskylä on tehnyt pitkäjänteistä ja tunnustettua työtä kaupunkivalaistuksen parissa jo 20 vuoden ajan. Pohjoismaiden ensimmäinen valaistuksen yleissuunnitelma laadittiin 2000 ja ensimmäinen Valon kaupunki -visio hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2003. Näiden ratkaisujen avulla Jyväskylä on noussut edelläkävijäksi kaupunkivalaistuksen saralla – samalla kaupunkiin on saatu viihtyvyyttä, energiansäästöä ja uusia innovaatioita.

 

 

Lisätietoja:

- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

- ValoVisio 2030 -aineisto: www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi/valonkaupunki/valovisio

KANNANOTTO "IKÄÄNTYVIEN VELKAONGELMIA ON EHKÄISTÄVÄ KOROTTAMALLA PERUSTURVAN TASOA JA KEHITTÄMÄLLÄ SOSIAALIPALVELUJA"

Työttömien Sirpakka-toiminta julkisti eilisillä velkamessuilla (24.1. Jyväskylän kaupunginkirjastossa) kannanoton, jossa on käsitelty eläkeläisten velkaantumisen syitä ja taustoja. Kannanotolle ilmaisi messuilla tukensa 22 henkilöä. Kannanotto allekirjoituksineen löytyy viestin liitteestä, ja se on vapaasti julkaistavissa.


Messujen teemana oli tänä vuonna talous- ja velkaongelmat ikääntyvien henkilöiden kokemina. Halusimme messujen pääjärjestänä tarttua tähän teemaan,  koska 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden velkaantuneisuus on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt peräti 9 %, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä velkaantuminen on vähentynyt. Pidämme kehitystä huolestuttavana.


Työttömien Sirpakka-toiminta on veikkauksen tuotoista rahoitettua hyvinvointia edistävää toimintaa, joka on suunnattu Jyvässeudulla asuville työttömille henkilöille. Toimintaa hallinnoi Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry.

Työttömien Sirpakka-toiminnan puolesta

Sirpakka-toiminnanohjaaja Sirpa Nieminen, 040 701 1662, sirpa.nieminen@jstry.fi

Tapahtumatiedottaja Satu Kortelainen, 044 713 6393, satu.kortelainen@jstry.fi

Talous- ja velkatukihenkilö Tuija Öystilä, 046 598 5410, oystila.tuija@gmail.com

Jyväskylän liikuntapalvelut järjestää maahanmuuttajanuorille ja –aikuisille uinnin peruskurssin hiihtolomaviikolla 9

 

Jyväskylän liikuntapalvelut järjestää hiihtolomaviikolla 9 (25.2.-1.3.2019) uinnin peruskurssin maahanmuuttajanuorille ja –aikuisille. Kurssi on jokaisena arkipäivänä maanantaista perjantaihin kello 15-16 vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa osoitteessa Pitkäkatu 2, 40720 Jyväskylä. Ensimmäisen kerran kokoontuminen tapahtuu aulassa klo 14.45.

 

Maahanmuuttajille tarkoitettu uintikurssi on alkeistason opetusta. Kurssi ovat suunnattu sellaisille maahanmuuttajanuorille ja -aikuisille, jotka eivät ole vielä saaneet uimaopetusta. Kurssi on tarkoitettu kaikille. Kurssin hinta on 20 € (5krt), joka suoritetaan ensimmäisellä kerralla uimahallin kassalle.

 

Ilmoittautuminen kurssille alkaa perjantaina 25.1. sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta osoitteessa https://kuntapalvelut.fi/jyvaskyla/courses.php?l=fi#pos-1-5-4001.

 

Lisätietoja:

Elina Oinonen, vastaava liikunnanohjaaja
014 266 7736 / 050 312 5423, elina.oinonen[a]jkl.fi

Vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

 

Laajan keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kaupunginhallituksen esityksen mukaisena.

 

Liitteenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelan puheenvuoro ennen talousarvion käsittelyä.

 

Katja Isomöttönen (KOK) esitti Marika Visakorven (KD) kannattamana seuraavaa: Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan porrastetusti vuoteen 2021 mennessä siten, että vuonna 2019 luovutaan 4-5 -vuotiaiden osalta, vuonna 2020 2-3 -vuotiaiden osalta, vuonna 2021 alle 2-vuotiaiden osalta.

 

Johanna Karjula (KESK) esitti Heidi Rentola (KESK) kannattamana seuraavaa: Kirjaus Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistosta poistetaan ja lause korvataan seuraavalla lauseella. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan asteittain ikäluokka kerrallaan niin, että vuonna 2019 siitä luovutaan 4-5 vuotiaiden osalta, vuonna 2020 2-3 vuotiaiden osalta ja vuonna 2021 siitä luovutaan kokonaan. Jäljelle jäävät määrärahat kohdennetaan perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen.

 

Äänestyksen jälkeen äänin 16-12-39 tyhjää Katja Isomöttösen tekemä muutosehdotus jatkoi äänestykseen kaupunginhallituksen esityksen kanssa. Äänin 45-22 kaupunginhallituksen esityksestä tuli kaupunginvaltuuston päätös.

 

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1.Valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena.

2.Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan euron määrään saakka.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös ponnen: Lisäksi alkuvuodesta 2019 tehdään selvitys kaupungin sisäisen ja ulkoisen tarkastustoiminnan kokonaisresursseista, niiden kohdentumisesta ja lisätarpeista. Selvityksen perusteella päätetään mahdollisista lisäresursseista ja niiden jakautumisesta. 

 

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Waltti- järjestelmän edut Korpilahden asiointiautoliikenteessä

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 48 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 30.10.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat Waltti-järjestelmän etujen käyttöönottoa Korpilahden alueen asiointiliikenteessä samoin kuin Jyväskylässä on.

 

Vastauksessa todetaan, että Korpilahden asiointiliikenteen kustannukset vuonna 2017 olivat 60 000 euroa, joten asiakashintojen mahdollinen laskeminen lisää kustannuksia 12,5 – 18%. Kun kyseessä on takseilla ajettava liikenne, on asiakashinnoittelu pidettävä yksinkertaisena ja selkeänä, koska Waltin käyttäjäryhmien mukainen jaottelu ja hinnoittelu ei mahdollista takseissa olevilla autolaitteilla. Toisaalta erillisen lippu-ja maksujärjestelmän perustaminen ei näin vähäiseen liikenteeseen ole järkevää. Parhaiten tämä toteutuisi kiinteähintaisella hinnoittelulla vaikkakin se lisää sopimusliikennekustannuksia.

Kaupunkirakennelautakunta päättää asiasta vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Raisa Ojaluodon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liukuesteet kenkiin yli 70-vuotiaille

 

Raisa Ojaluoto (Vihr.) ja 50 muuta valtuutettua ovat tehneet 11.12.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki tarjoaa maksutta yli 70-vuotiaille asukkailleen jalkapohjan alle laitettavat liukuesteet. Aloitteessa vedotaan kaatumistapaturmien aiheuttamiin kustannuksiin ja kaatumisesta tuleviin vammoihin.

 

Vastauksessa todetaan, että vanhuspalveluiden tai avoterveydenhuollon palvelualueiden talousarviossa ei ole varattu määrärahoja liukuesteiden hankintaan vuonna 2018. Vastaavalla tavalla myöskään henkilöresurssia ei ole varattu liukuesteiden hankintaprosessiin, jakeluun tai käytön opastukseen. Talousarviokehyksen 2019 puitteissa ei ole mahdollisuutta esittää liukuesteiden hankintaa yli 70 vuotiaille. Liukuesteiden käytön vaikuttavuudesta ei ole tällä hetkellä saatavissa kattavaa ja luotettavaa seurantatietoa. Nastakenkien voidaan arvioida ehkäisevän liukastumisia liukuesteitä tehokkaammin. Liukuesteiden hankinta kaikille yli 70 vuotiaille ei ole Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan taloudellisen tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

 

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite asiakasmitoitus Jyväskylän lastensuojelun sosiaalityöhön

 

Vihreän liiton valtuustoryhmä ym. valtuutetut ovat tehneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen, jonka on allekirjoittanut 23 valtuutettua. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluissa rajoitetaan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärää enintään 30 lapseen yhtä työntekijää kohden.

 

Vastauksessa todetaan, että sosiaalipalveluiden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa lastensuojelun henkilöstöresurssin lisäämiseen vuonna 2018. Talousarviokehys 2019 ei myöskään mahdollista henkilöstöresurssin lisäämistä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Tapani Mäen (Ps.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kotihoidon ja kotikäyntejä tekevän hoitohenkilöstön vapauttamiseksi pysäköintimaksuista

 

Tapani Mäki ja 26 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen 24.4.2018 Jyväskylän kaupungin kotihoidon työntekijöiden vapauttamiseksi pysäköintimaksuista työtehtäviä suorittaessaan.

 

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupunki ei voi vapauttaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä kokonaisuudessaan. Yksittäisille käyttäjäryhmille ei voida myöntää poikkeuksia liikennesääntöjen noudattamiseen. Kaupunki voi itse vaikuttaa ainoastaan yleisten katu- ja pysäköintialueiden pysäköintijärjestelyihin. Taloyhtiöiden linjauksiin ja järjestelyihin pysäköinnin osalta kaupungin ei ole mahdollista puuttua, mutta kotihoito voi tehdä yleistä vaikuttamistyötä. Työntekijöitä

muistutetaan oikeudesta periä korvausta työnantajalta tositteellisista pysäköintimaksuista.

EasyPark tai ParkMan sovelluksen käyttöönottoa ja kustannuksia ja käytön laajentuessa kilpailuttamista on selvitettävä tarkemmin. Esimerkiksi EasyPark tai ParkMan –käytännön tuomia kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen, koska kaikki kotihoidon työntekijät eivät ole anoneet pysäköintikustannuksia. Vanhuspalveluissa käynnistetään kuitenkin seuranta puolen vuoden ajaksi, josta saadaan tarkat laskelmat syntyvistä kustannuksista. Vuoden 2019 talousarviokehyksessä ei mahdollista lisäkustannusten kasvua pysäköintimaksuihin, mutta mahdollisen uuden toimintamallin mahdollisuudet selvitetään vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Ari-Pekka Liukkosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän uimahallien saamisesta tehokkaammin kaupunkilaisten käyttöön

 

Ari-Pekka Liukkonen on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki selvittää uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) vuosihuoltojen porrastamista ja viikonloppujen aukioloaikoja ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Jyväskylän uimahallit olisivat nykyistä tehokkaammin kaupunkilaisten käytössä.

 

Vastauksessa todetaan, että liikuntapalveluissa valmistellaan parhaillaan Wellamon kassa- ja kahviotoimintojen uudelleenorganisointia sekä tarkastellaan viikonlopun aukioloaikoja. Tässä yhteydessä on luonnollista kokeilla seuravuoroja ja yleensäkin nostaa seurojen roolia uimahallin käytössä. Näiden kokemusten pohjalta voidaan sitten myös tarkastella viikonloppujen aukioloaikoja sekä seuravuoroja myös AaltoAlvaria koskien.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Sinuhe Wallinheimon (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Matti Nykäsen patsaan suunnittelun selvittämiseksi

 

Sinuhe Wallinheimo (Kok.) ym. valtuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen Matti Nykäsen patsaan suunnittelun selvittämiseksi.

Aloitteessa todetaan mm. se, että Suomen täytettyä 100 vuotta olisi hyvä muistaa myös menestyneitä urheilijoita. Perusteluina mainitaan myös, että hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella Matti Nykänen –patsas voisi todennäköisesti olla turistinähtävyys ja matkailuvaltti ja näin nostaa Jyväskylän imagoa liikunta- ja urheilukaupunkina.

 

Kuluvan vuoden helmikuussa Matti Nykäsen mäki valaistiin väliaikaisesti ja samalla tämä kokeilu toimi testivalaistuksena pysyvälle toteutukselle. Liikuntapalvelut esittää omassa talousarviossaan pysyvän valaistuksen rahoitusta ensi vuodelle. Näin voitaisiin valon kaupungin hengessä kunnioittaa suurhyppääjää Jyväskylälle ominaisella tavalla.

Matti Nykäsen -mäki on myös kesällä suosittu vierailukohde, sillä mäen näkötorni ja mäen juurella sijaitseva Mäkikahvio ovat kahtena kesänä olleet avoinna yleisölle. Liikuntapalvelut esittää, että Matti Nykäsen saavutuksia kunnioitetaan kaupungissa valaisemalla hänen mukaansa nimetty mäki pysyvästi ensi vuodesta alkaen.

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

 

Hallintosäännön tarkistaminen

 

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä.

 

Muutoksia hallintosääntöön tehdään mm. siksi, että  Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta siirtyy Monetra Keski-Suomi Oy:öön ja uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019 ja kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettaviksi. Tähän liittyen hallintosäännöstä poistetaan merkinnät tiejaostosta, siten että siltä osin hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020.

Hallintosääntöön on tehty myös useita tarkistuksia ja muutoksia.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun hallintosäännön liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Poikkeuksena on tiejaostoa koskeva muutos, jonka osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

 

Suopursutien päiväkodin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (Keljonkangas)

 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan yksityisen päiväkodin rakentaminen Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueiden asukkaiden kasvaviin tarpeisiin. Tarkoitus on, että päiväkoti rakennettaisiin ilmasto- ja sisäilmaystävälliseksi koetusta massiivipuusta eli hirrestä. Lisäksi mahdollistetaan kaksikerroksisen pienkerrostalon tai rivitalon rakentaminen. Tällä tavoin monipuolistetaan omakotivaltaisten Kaijanlammen ja Sääksvuoren asuntotarjontaa.

 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa viisiryhmäisen päiväkodin (96 lasta) rakentaminen piha-alueineen ja talousrakennuksineen. Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa tontti, jolle saa rakentaa yksikerroksisen hirsi- tai massiivipuurakenteisen päiväkodin. Sen lisäksi tarkoitus on muodostaa tontti kaksikerroksiselle ympäristöönsä sopivalle pienkerros- tai rivitalolle.

 

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1009

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tontille 21-103-13 13.9.2018 tarkistetussa muodossa.

 

Esityslista on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka myös kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena:

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7306

 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

Jyväskylän kehitysvammaisten kulttuuripläjäys käynnistyy 26.11.2018

 

Jyväskylän kehitysvammaisten kulttuuripläjäys tarjoaa marras-helmikuun aikana liikunnallista ja kulttuuripitoista ohjelmaa pääasiassa eri-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Tänä vuonna tapahtuman teemana on 3.12. vietettävän kansainvälisen vammaisten päivän mukaisesti ” itte saa päättää”.

 

Tapahtuman liikunnallisissa ja leikkimielisissä otteluissa joukkueet mittelevät paremmuudestaan keila- ja sählyturnauksissa. Jalalla pistetään koreasti disco- ja karaokebileissä sekä pikkujoulutansseissa. Risto Reipas ja Nalle Puh viihdyttävät elokuvapäivässä ja perheen pienimmille on tarjolla Lasten leikkipäivä. Jouluun virittäydytään laulamalla kauneimpia joululauluja ja tammi-helmikuun aikana päästään nauttimaan päivä- ja työtoiminnan taiteilijoiden Luomiset värit -taidenäyttelystä.

– Tapahtumatarjonta virkistää kehitysvammaisten arkipäivää ja tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen, elämyksiin ja itseilmaisuun, kertoo tapahtumaa organisoiva palveluesimies Reijo Veijalainen.

 

Ohjelmaa myös kaupunkilaisille - tule tutustumaan toimintakeskuksiin 30.11.

 

Ohjelmaa on myös suurelle yleisölle. Kaupunkilaiset ovat tervetulleita tutustumaan vammaispalveluiden toimintakeskusten päiväaikaiseen toimintaan perjantaina 30.11. klo 9-13. Muutamissa toimintakeskuksissa myös asiakastöiden myymälä on avoinna. Myös taidenäyttelyyn ovat kaupunkilaiset tervetulleita.

 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut on yhteistyökumppaneineen järjestänyt marras-joulukuun vaihteessa kehitysvammaisten viikkoa jo vuodesta 2010 lähtien. Nyt viikko on saanut nimekseen kulttuuripläjäys ja tapahtumia riittää helmikuulle saakka.

 

Kulttuuripläjäyksen ohjelma

 

Ma 26.11. klo 13–15 Keilaturnaus Hutunki, Reinontie 7

 

Ke 28.11.klo 12–15 Disco- ja karaokebileet Tanssisali Lutakko, Lutakonaukio 3

Bileet laittaa pystyyn dj Kätevä isäntä ja karaokeisäntänä toimii Kalle.

 

Pe 30.11. klo 9–13 Jyväskylän kaupungin toimintakeskusten avoimet ovet

Tervetuloa tutustumaan toimintakeskusten päiväaikaiseen toimintaan.

Kortepohjan toimintakeskus, Tilustie 1. Kahvi kera tortun ja piparin 2 €.
Päivätupa, Isännäntie 4.
Kortetupa, Isännäntie 2, klo 9–15.30. Asiakastöiden myymälä.
Impro, Vasarakatu 9 B, klo 9–11
Retro, Varastotie 3 A. Asiakastöiden myymälä.
Kotilo, Näsintie 3.
Passeli, Ritopohjantie 23. Asiakastöiden myymälä.
Vaajaharju, Vesmannintie 4.
Korpilahden toimintakeskus, Ahotie 1. Glögi- ja piparitarjoilu.
 

Ma 3.12. klo 12 Elokuvapäivä Finnkino, Kauppakatu 29–31

Risto Reipas ja Nalle Puh.

◾ Mukaan mahtuu 150 ilmoittautumisjärjestyksessä.

◾ Ennakkoilmoittautumiset ma 19.11. alkaen: Piia Nyholm, puh. 014 266 3951 tai piia.nyholm@jkl.fi

 

Pe 7.12. klo 18–21 Pikkujoulutanssit Tapiola, Keljonkankaantie 10

Musiikista vastaa tanssiorkesteri Saanko Luvan ja virvokkeet tarjoaa Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry. Tervetuloa iloisesti tanssahtelemaan myös ystävät ja omaiset.

Luvassa korkea-arvoinen vierailu Korvatunturilta.

 

Ma 10.12. klo 10–14 Säpäliikuntapäivä Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36

 

Ti 11.12. klo 18 Kauneimmat Joululaulut Sepän Kipinä, Ahjokatu 3–5

Jyväskylän seurakunta. Glögitarjoilu

 

Ma 17.12. klo 10–14 Lasten leikkipäivä Leo´s Leikkimaa, Ahjokatu 11

Lasten leikkipäivän tarjoaa Leo´s leikkimaa. Leikkipäivä jaetaan klo 10 ja klo 12 alkaviin ryhmiin. Lapsilla/ryhmillä oltava omat avustajat mukana.

Ennakkoilmoittautumiset Reijo Veijalaiselle, puh. 014 266 3920.

 

Luomisen värit

Jyväskylän toimintakeskusten työ- ja päivätoiminnan taiteilijoiden taidenäyttely

Ke 3.1.–28.2.2019 Pihlajalinna, Cygnaeuksenkatu 8

Näyttely on avoinna ma-to klo 8-19, pe klo 8-16 ja la klo 10-13.

Avajaiset 3.1.2019 klo 17.30.

 

www.jyvaskyla.fi/kehitysvammaiset/kulttuuriplajays

 

Lisätietoja:

palveluesimies Reijo Veijalainen, puh. 014 266 3920

Taidemuseon ja Ratamon syksyssä hemmotellaan nykyvalokuvan ystäviä näyttelyin, luennoin ja opastuksin  

Jyväskylän taidemuseossa 19.10. yleisölle avatun Kapan eli Martti Kapasen retrospektiivinen näyttely Syrjäpoluilla esittelee yhden tärkeimmistä uuden valokuvauksen pioneereista Suomessa. Näyttelyn oheen rakennettu luentosarja valaisee Kapan roolia nykyvalokuvan kehityksessä ja antaa hyvän katsauksen suomalaisen valokuvataiteen lähihistoriaan. Luennot on järjestetty yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Galleria Ratamossa nähdään Jouko Lehtolan valokuvia Some Girls Meet Young Heroes –nimisessä näyttelyssä 11.11. saakka. Lehtola kuuluu 2000-luvun taitteen arvostetuimpiin tekijöihin valokuvataiteen kentällä Suomessa. Taiteellisen työskentelynsä rinnalla Lehtola teki töitä lehti- ja rockkuvaajana.

 

Kapa Syrjäpoluilla Jyväskylän taidemuseon Holvissa 20.1.2019 saakka

Taiteilijanimi Kapan takana on ensi vuonna 70 vuotta täyttävä Martti Kapanen, jonka ansiot myös keskisuomalaisen valokuvataiteen kentällä ovat mittavat. Hän oli muun muassa perustamassa yhdessä jyväskyläläisten valokuvaajien kanssa tarunhohtoista Fotogenesis-ryhmää 1980-luvun alussa sekä kansainvälistä valokuvataiteen triennaali LUMOa (1989–2007). Kapa käsittelee useimmissa teoksissaan mennyttä aikaa, ihmisen jättämiä jälkiä maisemaan ja menneisyyden muistumia ihmismieleen. Sarjoissaan hän on käsitellyt mm. kansallismaiseman ja kaupunkikuvan rajua muutosta varsin kriittisin äänenpainoin. Myös ihmisen historia on vahvasti esillä Kapan tuotannossa.

Kapan valokuvateoksille on ominaista maanläheinen, pehmeä ja lähes nostalginen vanhojen valokuvien värimaailma. Hän teki pitkään yksinomaan mustavalkoisia valokuvia, joita hän saattoi värittää öljypastelleilla tai vesivärein. Voimakkaat ja hehkuvat värit ponnahtavat yllättäen esiin hänen ulkomaisten residenssimatkojensa yhteydessä kuten 2000-luvun alkuvuosina. Samoihin aikoihin hän luopui perinteisestä pimiötyöskentelystä ja siirtyi kokonaan digiaikaan. Ensimmäinen kännykkäkameralla kuvattu sarja Kotimatka valmistui vuonna 2013. Uransa alussa Kapa kokeili lähes kaikki vanhat valokuvatekniikat eikä Polaroidkaan ole jäänyt hänelle vieraaksi.

Syrjäpoluilla. Kapa – Martti Kapanen
19.10.2018–20.1.2019
Jyväkylän taidemuseon Holvi
Kauppakatu 23
40100 Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo

Näyttelyopastus perjantaina 26.10. klo 16.30 alkaen, vapaa pääsy
Taiteilijatapaaminen perjantaina 30.10. klo 15–16.30, vapaa pääsy

 

Luennot

Nykyvalokuvataiteen ihmeellinen maailma – lavastusta ja näppäilyä

Suomen valokuvataiteen museon johtaja Elina Heikka

to 25.10. klo 16.30–18.00
Jyväskylän taidemuseo, Kauppakatu 23.

Luennon järjestävät yhteistyössä Jyväskylän taidemuseo ja Jyväskylän kansalaisopisto
Elina Heikka on Suomen valokuvataiteen museonjohtaja – ollut jo 11 vuotta. Hän on työskennellyt myös Kansallisgallerian kuvataiteen keskusarkistossa erikoistutkijana ja johtajana sekä tutkijana Suomen valokuvataiteen museossa. Lisäksi hän on ollut Valokuva-lehden toimittaja ja päätoimittaja 1990-luvulla.

Heikka on kirjoittanut useita taidevalokuvaan liittyviä artikkeleita sekä ollut kirjoittamassa ja toimittamassa useita alan kirjoja. Esimerkiksi vuonna 2014 ilmestyi teos Valokuvataiteen ydin, joka on tieto- ja kuvakirja valokuvataiteen perusteista – hän on yksi kolmesta kirjoittajasta. Kirja tuo esille näkökulmia ja tulkintaa 1900-luvun valokuvataiteesta ja sitä ympäröineestä taidepuheesta Suomessa. Tänä vuonna ilmestyi Suomen valokuvataiteen museon julkaisuna Jukka Kukkosen ja Elina Heikan toimittama kirja Punamustavalkea. 1918 kuvat.

 

Valokuvan asema kuvataiteen kentässä on vahvistunut Suomessa 1980-luvulta lähtien. Mitä asioita valokuvaajat taiteellaan haluavat kertoa ja miten he asiansa esittävät? Elina Heikka on otsikoinut esityksensä Nykyvalokuvataiteen ihmeellinen maailma – lavastusta ja näppäilyä. Kuulemme nyt näkökulmia monimuotoiseen nykyvalokuvataiteeseen.

 

 

Fotogenesis 

Henna Keski-Mäenpää

to 1.11. klo 16.30–17.30

Jyväskylän taidemuseo, Kauppakatu 23

Luennon järjestävät yhteistyössä Jyväskylän taidemuseo ja Jyväskylän kansalaisopisto

Fotogenesis – mikä se on, kuulostaako tutulta? Fotogenesis on nimeltään jyväskyläläinen valokuvaajien ryhmä, joka syntyi 1980-luvun alussa. Henkilökohtaista ilmaisua korostavan valokuvauksen puolestapuhujana tunnetuksi tullut ryhmä halusi myös luoda foorumin valokuvataidetta koskevalle keskustelulle. He julkaisivat omaa Fotogenesis-valokuvalehteä 1981–1985 ja järjestivät ryhmänäyttelyitä. Keskeisenä tehtävänä oli edistää valokuvan asemaa taidemuotona ja monipuolistaa suomalaista valokuvakulttuuria. Kyse oli myös eräänlaisesta vastalauseesta valokuvataiteen Helsinki-keskeisyydelle. Ryhmään kuuluivat Lasse Anttonen, Pekka Helin, Mikko Hietaharju, Ilkka Keskinen, Kapa (Martti Kapanen), Matti Salmi ja Toivo Salonen.

 

Henna Keski-Mäenpää on tutkinut Fotogenesis-ryhmän toimintaa, josta ei ole aikaisemmin tehty tieteellistä tutkimusta. Tutkimus perustuu ryhmän jäsenten haastatteluihin ja arkistoaineistoon. ”Ryhmän merkitys suomalaiselle valokuvataiteelle on laajasti tunnustettu, sillä Fotogenesis nostetaan esiin lukuisissa viime vuosikymmenten aikana julkaistuissa valokuvataiteen historiaa käsittelevässä teoksessa”, hän toteaa. Fotogenesis-ryhmä sai toiminnastaan valokuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 1984. 

 

 

Syrjäpoluilla. Kävelyluento valokuvaaja Martti Kapasen eli Kapan taiteeseen
Hannu Castrén, kuvataidekriitikko ja kuvataiteilija
to 8.11. klo 16.30–18
Jyväskylän taidemuseo, Kauppakatu 23
Luennon järjestävät yhteistyössä Jyväskylän taidemuseo ja Jyväskylän kansalaisopisto

Martti Kapanen (s. 1948) on suolahtelaislähtöinen ja Imatralla nuoruutensa viettänyt valokuvaaja ja valokuvataiteilija. Hän valmistui Lahden taideteollisen oppilaitoksen valokuvauksen osastolta vuonna 1975 ja muutti Helsinkiin freelancer-kuvaajaksi. Vuonna 1978 hän palasi Keski-Suomeen, valokuvaajaksi Alvar Aalto -museoon. Valokuvaajan työnsä rinnalla hän alkoi myös toimia valokuvataiteilijana ja otti käyttöönsä taiteilijanimen Kapa. Hän alkoi rohkeasti kyseenalaistaa valokuvan yksipuolista dokumentaarista traditiota ja korostaa sen subjektiivisia mahdollisuuksia. Kapa oli mukana 1980-luvun alussa jyväskyläläisten valokuvataiteilijoiden perustamassa Fotogenesis-ryhmässä, joka piti näyttelyitä ja julkaisi lehteä ja julistautui subjektiivisen valokuvan puolesta puhujaksi.  Fotogenesis-ryhmä sai ansioistaan valtionpalkinnon vuonna 1984. Martti Kapanen vaikutti voimallisesti ja kokonaisvaltaisesti myös valokuvataiteen institutionaaliseen kehitykseen ja arvostukseen. Kapa ei halunnut rajata valokuvaamistaan tiukasti tiettyyn aiheeseen, tyyliin tai tekniikkaan, vaan etenee mielihalunsa mukaan. Kapa on kuvannut omaa työskentelyään näin: En ole tutkija. Olen valokuvaaja ja kuvani ovat enemmänkin visuaalisia ajatuksia, joita ympäristö tuottaa. Minulla ei ole takanani johdatusta, joka vie eteenpäin. Olen harhailija, sellainen, joka nuorena tuomittaisiin kypsymättömäksi, mutta nyt ikääntyneenä ehkä uuden etsijäksi. 

 

Lisätietoja:

Seija Heinänen, suunnittelija, seija.heinanen@jkl.fi, puh. 014 266 4394

 

 

Jouko Lehtolan valokuvia Galleria Ratamossa

 

Jouko Lehtola (1963-2010) kuuluu 2000-luvun taitteen arvostetuimpiin tekijöihin valokuvataiteen kentällä Suomessa. Jouko Lehtola valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1993 ja tuli tunnetuksi 1990-luvun puolivälissä mm. dokumentaarisesta valokuvastaan. Lehtolan töitä on ollut laajasti esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Hänen valokuvateoksiaan on useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä kokoelmissa, mm. Moderna Museet, Deutsche Bank sekä Nykytaiteen museo Kiasma. Taiteellisen työskentelynsä rinnalla Lehtola teki töitä lehti- ja rockkuvaajana. Häntä työllistivät niin suomalaiset huippumuusikot kuin myös Helsingin Sanomat, ja varsinkin Hesarin Kuukausiliite.

Lehtolan jo lapsuudessa herännyt intohimo nuorisokulttuuriin, musiikkiin ja rokkiin näkyivät hänen varhaisessa valokuvatuotannossaan. Suuren yleisön tietoisuuteen hän breikkasi sarjallaan Nuoret sankarit, joka kuvasi mutkattomaan tyyliin nuoria Suomen kesässä, festivaaleilla ja tanssilavoilla. Sarja alkoi osana pohjoismaista Nuori Pohjolassa -projektia 1990-luvulla. Lehtola kuvasi myös projekteissaan helsinkiläistä nuorisokulttuuria, tatuointejaan esitteleviä ihmisiä sekä yhteiskunnallisia aiheita. Lehtola työskenteli ja opetti taidekoulussa. Sekä kaupalliset toimeksiannot että oma vapaa työskentely olivat täynnä intohimoa ja paneutumista. Joukolla oli valokuvaajana oma selkeä tyylinsä, joka on saanut monia seuraajia. Hänen tapaansa lähestyä kuvattavaa ja ottaa tilanne haltuun on vaikea jäljitellä: ”Se tarkoittaa, että minun on oltava kuvattavieni edessä niin avoin kuin voin olla. En voi piiloutua kameran taakse tai olla ylimielinen. Heidän täytyy kyetä luottamaan minuun ja minun heihin. Muuten kaikki olisi vain ajanhukkaa – ja kuvista tulisi surkeita.”

Jouko Lehtola: Some Girls Meet Young Heroes
18.10.–11.11.2018
Galleria Ratamo
Veturitallinkatu 6
40100 Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi/ratamo
Lisätietoja: Anna-Leena Pesonen, anna-leena.pesonen(at)jkl.fi, Galleria Ratamo, puh. 014 266 4389

In memoriam MattiKotkan siivin matkalleen

viimeiseen K- pisteeseen

lähti poika Suomenmaan

toi kultaa sekä kunniaa

maallemme aikanaan.

Oli polut hällä mutkaiset

moninaiset rakkaudet.

Nyt monet häntä muistaneet

Sven Dufvan sanoin sanoneet;

pää huono oli arveltiin,

mut sydän paikallaan.

Lepää Matti rauhassa

äitimaamme povessa.

Kiki Levä
helmikuu 2019

Kevättä kohden, valoa päin


Terveisiä Huhtasuon terveysasemalta tai melkein soteasemalta. Mitenkähän soten loppuunsaattamisessa tänä keväänä käy? Varmaa on kuitenkin se, että täällä tehdään työtä ihmisen hyvinvointiin, sairauksien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, hoitoon ja seurantaan liittyvien asioiden parissa nyt ja tulevaisuudessa.

Huhtasuon terveysaseman aukioloajat ovat ma-to klo 8-16 ja pe 9-16. Ajanvaraus lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle ma – to 8-16 ja pe 9-16 p. 014 2660121. Aikoja voi varata sähköisesti verkkopankkitunnuksien tai mobiilivarmenteen avulla. Sähköisiä aikoja sairaanhoitajalle voi varata perusrokotuksiin, injektioihin, ompeleiden/hakasten poistoon ja lasten sekä aikuisten infektiotautien sairausloman tarpeessa. Lääkärin sähköiset ajanvaraukset ovat tarkoitettu 10 minuutin nopeissa asioissa kuten korvan, luomen tai ihottuman tarkastamisessa. Netissä tekemiä ajanvarauksia voi siirtää tai perua itse.

Omia potilastietoja ja vuoden alusta myös laboratoriotietoja voi tarkastella omakantapalvelussa, Kanta.fi. Kantapalveluissa voi lähettää reseptin uudistamispyynnön. Näihin tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöiseksi jouhevaksi toiminnaksi on kaikkien yhteinen etu. Kehittämistyöhön kuuluu kokeiluja, palautteen saamista ja toiminnan suuntaamista saadun palautteen mukaiseksi. Puhelimessa tapahtuvaa asiointia on muutettu alkuvuodesta alkaen. Palvelunumeron 014 2660121 palveluvalikosta 1-3 voi rajata mitä asiaa puhelu koskee. Kiireellisissä asioissa valitaan 1 ja jäädään jonottamaan tai jätetään soittopyyntö. Kiireelliseen soittopyyntöön vastataan mahdollisimman nopeasti. Valikko 2 tarkoittaa kiireetöntä ajanvarausta. Valikko 3 on tarkoitettu kiireettömien laboratoriokokeiden kysymistä, reseptien uusimista tai muuta kiireetöntä asiaa varten. Valikkoon 2-3 vastataan saman päivän kuluessa. Puhelinvastaajan ohjeistus kannattaa kuunnella loppuun saakka, jotta soittopyyntö tallentuu oikein. Jatkossa asiakkaalta tullaan pyytämään puhelun loputtua palaute. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää, jotta asiakasnäkökulma saadaan aidosti esiin ja toimintaa päästään kehittämään edelleen.

Terveyden edistäminen, oman terveyden lukutaidon opettaminen ja oman terveyden riskitekijöiden tunnistaminen kuuluvat jokaiseen terveysaseman kontaktiin jollakin tapaa. Tupakoinnista kysytään, kartoitetaan tupakkahistoriaa, kehotetaan tupakanpolton lopettamiseen ja tarjotaan tukea. Tupakoinnin lopettaminen on rokotusten jälkeen kustannustehokkain toiminta sairastavuuden ehkäisyssä ja hoidossa.

Terveysaseman valtimotautien yhteisvastaanotto on kertaluonteinen tapaaminen terveysriskissä (kohonnut diabetesriski, kohonnut sokeri, verenpaine, kolesteroli, ylipaino) oleville tai vasta valtimotautiin sairastuneille. Tarkoituksena on motivoida elämäntapamuutoksiin. Vastasairaustuneille tyypin 2 diabeetikoille on yhteisvastaanotto, jossa saa perustiedot diabeteksesta, hoidosta ja seurannasta. Keuhkosairauksien diagnostiikkaan tähtäävä PEF-seurannan opetus tapahtuu myös omana yhteisvastaanottona. Yhteisvastaanotolle pääsee hoitajan tai lääkärin ohjaamana ja sitä voi myös pyytää potilas itse.

Terveysasemalla hyvinvointiaiheiset keskiviikkotapahtumat jatkuvat tänäkin keväänä. Tervetuloa!
Jyväskylän päivien aikana taidemuseo tarjoaa vapaan pääsyn näyttelyihin 22.-24.3.

Jyväskylän taidemuseo juhlii syntymäpäiväänsä samaan aikaan Jyväskylän päivien kanssa tarjoten ilmaisviikonlopun asiakkailleen. Taidemuseon syntymäpäivänä perjantaina 22.3. voi tutustua Nanna Suden ja Canal Cheong Jagerroosin näyttelyihin illalla klo 20 saakka maksutta. Viikonloppuna museoon pääsee ilmaiseksi sekä lauantaina että sunnuntaina.

Perjantaina 22.3. Taikatilan avoimessa pajassa työskennellään taideohjaajan innostamana kello 14–17. Avoin paja sopii nimensä mukaisesti kenelle tahansa! Kulttuuriluotsit keskustelevat porinoissa kävijöiden kanssa, tarjoavat kupposen kahvia ja tarjoutuvat myös näyttelyseuraksi perjantaina 22.3. klo 14–17.

Taidemuseossa tapahtuu muutakin taiteen ystävälle sopivaa kuluvalla viikolla. Leena Luostarisen luento johdattelee torstaina 21.3. kello 16.30 alkaen Nanna Suden opettajan, Leena Luostarisen taiteeseen ja elämään. Samalla viikolla keskiviikkona kello 15.30–17.45 Radikaalit pistot kutsuvat kokoontumaan ja ottamaan kantaa ristipistoin.

Tapahtumat ovat maksuttomia. 

Maaliskuun 22. päivä tulee kuluneeksi 182 vuotta siitä, kun Jyväskylä sai kaupunkioikeudet. Jyväskylän päivät kutsuu kaikenikäiset kaupunkilaiset tutkimusretkelle omaan kotikaupunkiin, löytämään uusia näkökulmia, tutustumaan paikalliseen osaamiseen ja juhlistamaan syntymäpäiviä yhdessä. Jyväskylän päivät -tapahtumaa vietetään Jyväskylän kaupunginkirjastolla 23.3.2019 Hyvinvointia kulttuurista -teemalla.

 

Jyväskylän päivien ohjelma www.jyvaskyla.fi/paivat

Jyväskylän päivät Facebookissa: https://www.facebook.com/events/433242477218490/

 

Luento

to 21.3. klo 16.30–18.00 Laura Luostarinen, Leena Luostarisen taide ja elämä

Leena Luostarinen (1949-2013) oli yksi merkittävimpiä suomalaisia taidemaalareita 1980- ja 1990-luvuilla. Hänen maalaustensa aiheet ja värimaailma kumpusivat hänen omasta kokemusmaailmastaan ja tunnetiloistaan. Tyypillisiä aiheita olivat suuret, uljaat, lepäävät kissaeläimet sekä iibislinnut, sfinksit ja kukat. Leena Luostarinen toimi 1990-luvulla opettajana Kuvataideakatemiassa, jossa hän oli myös Nanna Suden opettaja. Pitkän uran taidemuseoalalla tehnyt Laura Luostarinen on seurannut läheltä sisarensa elämää ja taiteellista kehitystä. Linkki taiteilijamatrikkeliin https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/leena-luostarinen
 

Työpaja

pe 1.2.–10.5, ei 19.4. klo 14–17 Avoin paja, museon 2.krs, Taikatila
Kaikille kuvan tekemisestä kiinnostuneille, lapsille, isovanhemmille, koko perheelle. Ohjaaja paikalla, maksuton, ei ilmoittautumista.

  

Tapahtumia

pe 22.3., 5.4., 26.4. ja 10.5. klo 14–16 Perjantaiporinat 
Tule nauttimaan kuppi kuumaa ja jakamaan kokemuksiasi kulttuuriluotsien kanssa. Samalla voit napata luotsin mukaan näyttelykierrokselle.  

ke 20.3. klo 15.30–17.45 Radikaalit pistot 
Radikaalit pistot on feministinen ompeluseura, joka kokoontuu Jyväskylän keskusta-alueen eri paikoissa tekemään merkityksellisiä ja voimauttavia käsitöitä. Kirjontatöillä voi ilmaista itseään tai tuoda esiin ryhmän sanomaa. Voit tulla mukaan pistelemään tai vain tutustumaan. https://www.facebook.com/radikaalitpistotjkl/  sekä Instagramissa @radikaalitpistotjkl

pe 22.3. klo 11–20 Taidemuseon syntymäpäivä, vapaa pääsy museoon 22.–24.3.  

 

Jyväskylän taidemuseo
Kauppakatu 23
avoinna ti–su 11–18
6 / 3 / 0 €, alle 24-vuotiaille ja perjantaisin kaikille vapaa pääsy 

Jyväskylän kaupunginteatterin syyskausi tarjoaa neljä ensi-iltaa

 

Syksyllä 2019 Jyväskylän kaupunginteatteri tarjoaa katsojilleen kaikkiaan neljä ensi-iltaa, joista kolme nähdään suurella näyttämöllä ja yksi pienellä näyttämöllä.  Kauden päätuotantona toteutetaan upea musikaaliklassikko Phantom – Pariisin oopperan kummitus, sen lisäksi suurella näyttämöllä saa ensi-iltansa tuore brittikomedia Tämä on ryöstö! sekä koko perheen musiikillinen seikkailu Ella ja Paterock. Pienen näyttämön ensi-iltana nähdään Elämä on juhla -lauluilta.

 

Klassikkomusikaali Phantom – Pariisin oopperan kummitus starttaa suuren näyttämön syksyn

Syksyn ensi-illat aloittaa Arthur Kopitin ja Maury Yestonin musikaali Phantom – Pariisin oopperan kummitus. Maiju Sallaksen ohjaamassa teoksessa yhdistyy onnistuneella tavalla viihdyttävyys ja herkkyys.

– Sen musiikki on kuin karkkia, juoni on jännittävä ja henkilöt mielenkiintoisia ja vivahteikkaita, ohjaaja Maiju Sallas lupaa. Phantom on tarina siitä, kuinka musiikki voi yhdistää sielut ja siitä kuinka kiehtovaa ja vaarallista täydellisyyteen pyrkiminen ja musiikillinen kunnianhimo voi olla. Toisaalta se on tarina saavuttamattomasta rakkaudesta ja toisen täydellisestä hyväksymisestä. Jyväskylän kaupunginteatterin suurmusikaalin nimiroolissa vierailee Riku Pelo. Musikaalin ensi-ilta on 7.9.2019.

 

Syksyn komediana Tämä on ryöstö!

Komedian nälkää taltuttamaan suurelle näyttämölle saadaan ensi-iltaan 5.10. Snoopi Sirenin ohjaama tuore brittikomedia Tämä on ryöstö! Tämän poskettoman hauskan näytelmän tarina sijoittuu 1950-luvun lopulle vieden katsojan yllätyksellisten käänteiden ytimeen seuraamaan mittaamattoman arvokkaan timantin epäonnisia ryöstöpuuhia. – Luvassa on ennennäkemättömän akrobaattisia roolisuorituksia, rikollisen hauskoja tilanteita ja poikkeuksellisia näyttämöratkaisuja, ohjaaja Snoopi Siren hehkuttaa. Tämä on ryöstö! jatkaa käsikirjoittajatrio Henry Lewisin, Jonathan Sayerin ja Henry Shieldsin menestysputkea, jonka aiempia tuotoksia ovat muun muassa Näytelmä joka menee pieleen sekä Peter Pan Goes Wrong. Komediahitti saa katsojan hyvälle tuulelle myös esityksessä kuultavien popmusiikin klassikoiden ansiosta. Esitys avaa yhteistyön Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa.

 

Koko perheen musiikkiseikkailuna Timo Parvelan Ella ja Paterock

Rakastetun Timo Parvelan Ella-tarina riemastuttaa Jyväskylän kaupunginteatterissa 16.11. alkaen. Ella ja Paterockin on käsikirjoittanut Timo Parvelan kirjan pohjalta Katriina Honkanen. Hän vastaa myös näytelmän musiikista ja ohjaa sen teatterin suurelle näyttämölle. – Koko perheen musiikkiseikkailun tuoksinassa rakennetaan laivaa, suojellaan eläimiä ja opettajaa isännöitsijältä, etsitään kadonnutta rokkitähteä, opetellaan kertotaulua ja tanssiaskeleita sekä vieraillaan pankissa ja levy-yhtiössä, ohjaaja Katriina Honkanen luettelee.

 

Pienen näyttämön ensi-iltana Elämä on juhla -lauluilta 

Elämänmakuiset laulut täyttävät pienen näyttämön lokakuun 5. päivästä lähtien, kun Anssi Valtosen ohjaama Elämä on juhla -lauluilta saa ensi-iltansa. ­– Luvassa on lauluja niin supertähdille kuin seinäruusuille, ohjaaja Anssi Valtonen luonnehtii ja kertoo, että illan musiikillinen kokonaisuus muotoutuu työryhmän yhteistyönä. Solisteina kuullaan teatterin näyttelijöitä, joita säestää kapellimestari Jari Puhakka.

 

Luvassa myös vilkas vierailu-, yhteistyö- ja keikkasyksy

Omien syksyn ensi-iltojen lisäksi teatterin näyttämöillä nähdään myös kiinnostavia vierailuja, yhteistyöesityksiä ja keikkoja. Syyskuussa suurella näyttämöllä nähdään kolme vierailuesitystä; Miitta Sorvalin, Sanna Stellanin ja Pirjo Heikkilän tähdittämä Kaikki äitini, kaikki tyttäreni 7.9., Susanna Haaviston Varamummo-musikaali 21.9. sekä Riku Suokkaan ja Johanna Tohnin stand-up –esitys Mars vs. Venus 28.9. Pienelle näyttämölle saadaan yhteistyössä Zero Gravity Companyn kanssa Liljat-nykysirkusesitys, jonka ensi-ilta on 12.9. Perheen pienimmille on tarjolla lokakuussa Pessi ja Illusia -esitys, sen toteuttaa Nukketeatteri Sytkyt. Loppuvuodesta pienen näyttämön perinteisenä yhteistyönä nähdään Jyväskylän tanssiopiston Pähkinänsärkijä-tanssisatu. Syksyn keikkaohjelmisto tulee olemaan myös tapansa mukaan hyvin monipuolinen. Lisätietoa syksyn ohjelmistosta löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri.  

Syksyn ohjelmisto tulee myyntiin teatterin lippumyymälään ja www.lippu.fi -verkkokauppaan keskiviikkona 20.3. ja sitä täydennetään vielä uusilla vierailuilla ja sunnuntaikeikoilla lähiaikoina.

 

Lisätietoja:

teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen p. 050 311 8705
viestintä- ja tuotantokoordinaattori Outi Kasanen p. 050 340 7293

Lomalokki kokoaa talviloman toimintaa lapsille ja nuorille Jyväskylässä

Lasten ja nuorten lomatoiminnan koonti Lomalokki on julkaistu Nuorten Jyväskylän verkkosivuilla: http://nuorten.jyvaskyla.fi/lomalokki. Tällä kertaa Lomalokki kokoaa erilaista toimintaa Jyväskylässä 25.2.-3.3. vietettävälle talvilomaviikolle.

Toiminta on jaoteltu kolmeen pääkategoriaan: nuoret ja nuoret aikuiset, kaiken ikäiset ja lapset. Lomalokkiin on kerätty tietoja leireistä, tapahtumista ja muusta avoimesta toiminnasta.

Lomalokkiin on kerätty kaupungin omien toimintojen lisäksi aktiviteetteja laajalta Jyväskylän alueen nuorisotoimijoiden verkostolta. Toimintatietoja on toimitettu myös muilta lapsille ja nuorille toimintaa järjestäviltä tahoilta. Koonnin toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen alainen Nuorten Jyväskylä -hanke.

Lisätiedot:

Rita Suhonen
projektityöntekijä (Nuorten Jyväskylä - hanke)
puhelin: 050 320 5933
sähköposti: rita.suhonen@jkl.fi

Nuorten Jyväskylä on myös mobiilisovellus

Nuorten Jyväskylä -sovellus kerää yhteen tiedot nuorten vapaa-ajan viettopaikoista Jyväskylässä ja ajankohtaiset uutiset. Applikaation kautta löydät myös tietoa apua ja tukea tarjoavista tahoista. Sovelluksesta löytyvät myös nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot. Nuorten Jyväskylä –sovellus on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille laitteiden omilta kauppapaikoilta (Google Play ja App Store).

Tilannetiedotus: Jyväsjärven retkiluisteluradan pohjatyöt alkavat, järvien hiihtolatuja tehdään mahdollisuuksien mukaan

 

Jyväskylän liikuntapalvelut on aloittanut toimenpiteet Jyväsjärven retkiluisteluradan avaamiseksi. Järvien jäillä on ollut paljon vettä ja näin ollen ne ovat olleet heikkoja koko alkutalven. Nyt vesi on suurimmilta osin jäätynyt ja luisteluradan koneellinen kunnossapito voidaan aloittaa. Jyväsjärven hiihtolatua aloitetaan tekemään, kun luisteluradan auraus on saatu valmiiksi. Lutakon satama-alueella laiturien laidoilla on vielä sulia kohtia, joita tulee varoa.

 

Olosuhteet ovat viivästyttäneet myös jäälatujen tekemistä kaikkialla Jyväskylässä. Järvien jäätilanne on mitattu tulevien hiihtolatujen reiteiltä torstaina 24.1. ja kaikilla tutkituilla jäillä vettä on ollut vielä paikoin. Palokka-, Alva-, Luonet- ja Tuomiojärvellä jäätä on ollut noin 30-40 cm, kun Päijänteellä Säynätsalon ympärillä vähimmillään vain noin 10 cm.

 

Jäälatujen kunnostus aloitetaan heti kun olosuhteet sen sallivat. Korpilahden kirkonlahden jäälatu ei ole saanut vielä tekolupaa ELY-keskukselta. Jäillä ja jääladuilla liikutaan aina omalla vastuulla.

 

Ajankohtaiset tiedot laduista ja retkiluisteluradasta löytyvät Latuinfosta http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/

 

Lisätietoja

 

Ladut: Kari Häkkinen, liikuntapaikkavastaava
kari.hakkinen[a]jkl.fi, p. 014 266 4291

 

Retkiluistelurata: Jarmo Korhonen, liikuntapaikkavastaava
jarmo.j.j.korhonen[a]jkl.fi, p. 014 266 4274

Sveitsiläinen lippuvälitysfirma Viagogo häiritsee Jyväskylän kaupunginteatterinkin lippukauppaa

 

Sveitsiin rekisteröity ja netissä lippukauppaa harjoittava tapahtumalippujen jälleenmyyntisivusto Viagogo on häirinnyt tapahtumajärjestäjiä ympäri maailmaa. Myös Jyväskylän kaupunginteatterin esityslippuja on sivustolla myynnissä korotetuilla hinnoilla. Viagogo-sivustolla lippuja myydään tapahtumiin tuplahinnalla tai jopa kalliimmalla. Lisäksi esitys saatetaan ilmoittaa loppuunmyydyksi, vaikka todellisuudessa se ei sitä ole. Kaupunginteatterin lipunmyyntikumppani on Lippupiste ja lippuja kannattaa hankkia teatterin lippumyymälän lisäksi vain Lippupisteen toimipaikoista, R-kioskeista sekä osoitteesta www.lippu.fi. – Pyydämme asiakkaitamme tarkkaavaisuuteen juuri netistä tehtävissä lippuostoissa, epäviralliset kanavat ovat erittäin kalliita ja epäluotettavia. Paras väylä nettiostoihin on seurata linkkejä teatterin nettisivuilta, ei esimerkiksi Google-mainosten kautta, markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi muistuttaa.

 

Lisätietoja:

markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi p. 040 556 9810
viestintä- ja tuotantokoordinaattori Outi Kasanen p. 050 340 7293

Jyväskylän kaupunginteatterin uusi asiakasraati on valittu ja se starttaa kevään aikana

 

Jyväskylän kaupunginteatterin haluaa kehittää palvelujaan ja asiakaskokemusta tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Teatteri haluaa, että asiakkaiden mielipiteillä on aidosti vaikutusta toimintaan. Tätä tarkoitusta varten teatteri on perustanut asiakasraadin, jonka tarkoituksena on kehittää teatterin eri toimintoja, palveluja ja sisältöjä.

 

Uuteen asiakasraatiin haki määräaikaan mennessä 42 ihmistä. Raatiin valittiin 14 henkilöä, jotka edustavat mahdollisimman laajalla skaalalla erilaisia asiakasryhmiä. Toiminta aloitetaan vielä kevään aikana. Raatilaiset voivat tuoda keskusteluun kiinnostavia ja ajankohtaisia teemoja, henkilöistä tai aiheista, joita haluaisivat käsiteltävän ohjelmistossa tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:

Näyttelijä-yleisötyöntekijä Tytti Vänskä p. 050 341 0457, tytti.vanska@jkl.fi

Jyväskylän Kankaan Valkoisen talon kauppa toteutui


Jyväskylän kaupunki on myynyt eilen Kankaalla sijaitsevan historiallisen konttorirakennuksen eli Valkoisen talon Jorma Hyökyvaaran omistamalle kiinteistöyhtiölle. Hyökyvaaran omistama rakennusliike JH Today remontoi rakennuksen sen suojelullisia arvoja kunnioittaen.

Valkoinen talo on Jarl Eklundin suunnittelema Kankaan paperitehtaan konttori vuodelta 1941. Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Remontin suunnittelee Linja Arkkitehdit Oy ja yhteistyötä tehdään Keski-Suomen museon kanssa. Valkoiseen taloon on tulossa pääosin toimitiloja.

”On hienoa, että Valkoisessa talossa näkyy pian valoja ikkunoissa. Olemme saaneet ostajaksi hyvän toimijan, joka pystyy remontoimaan talon sen suojelullisia arvoja kunnioittaen. Rakennuksen säilymisen kannalta on oleellisesta kattava ylläpito ja huolto. Tämä on mahdollista, kun rakennus on käytössä ja se ensin korjataan huolellisesti, kommentoi Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen Jyväskylän kaupungilta.

Valkoinen talo kunnostetaan pieteetillä pääosin toimistokäyttöön. Toiseen ja kolmanteen kerrokseen tulee täysin remontoidut toimistotilat ja alakertaan lukuisia kokous- ja salitiloja, jotka sopivat esimerkiksi juhlien järjestämiseen. Alakerroksessa tulee sijaitsemaan kerho- ja saunatilat, joita voivat vuokrata talossa työskentelevät sekä ulkopuoliset asiakkaat. Valkoisen talon vieressä sijaitseva vanha tenniskenttä uudistetaan täysin ja siellä voi tulevaisuudessa pelata padelia.

”On mahtavaa päästä kunnostamaan vanha arvorakennus, joka tuo minulle mieleen muistoja lapsuudestani. Isäni työskenteli paperitehtaalla ja työntekijöiden perheenjäsenet pääsivät kausimaksua vastaan pelaamaan rajattomasti tennistä konttorirakennuksen vieressä sijaitsevalle kentälle. Kyllä henkilökohtainen suhde paikkaan vaikutti investointipäätökseeni”, kertoo Jorma Hyökyvaara.

”Toiveena olisi löytää vuokralaiseksi jokin toimija, joka loisi taloon hengen ja kulttuurin. Olisi hienoa saada vaikkapa tietyn toimialan, esimerkiksi pelialan, yrityksiä sijoittumaan taloon”, kertoo Jorma Hyökyvaara.

”Kankaalla tapahtuu paljon tällä hetkellä toimitilarakentamisen ympärillä. Kankaan Arkin rakentaminen käynnistyy maaliskuussa 2019 ja Optimes Business Gardenia rakennetaan jo. Valkoinen talo tuo oman lisämausteen toimitilavalikoimaan. Valkoisen talon ympäristöstä tulee todella viehättävä, sillä koski tulee virtaamaan talon ohitse. Kosken kunnostuksen aloitus ajoittuu tähän tietoon vuoden 2020 alkuun”, jatkaa Hirvaskoski-Leinonen.

Valkoisen talon myynti kilpailutettiin osana Kankaan kehityshanketta. Tarjouksiin edellytettiin ideasuunnitelma talon käytöstä ja aikataulu sen saneerauksesta. Jorma Hyökyvaara voitti tarjouskilpailun sekä hinnan että toteutussuunnitelman puolesta. Kolme toimijaa jätti tarjouksen tarjouskilpailutukseen.


Lisätiedot:
Jorma Hyökyvaara, p. 0400 785 730, jorma.hyokyvaara@toc.fi
Kaisa Hirvaskoski, Kankaan projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 046 920 0971, kaisa.hirvaskoski-leinonen@jkl.fi

​​​​​​​Valkoisen talon kuvia voi pyytää: taija.lappetelainen@jkl.fi

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Suomen oikeusaputoimistoon

 

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi vuoden 2019 alussa.

Asiakkaiden palvelut pysyvät ennallaan ja maksuttomina, mutta yhteystiedot muuttuvat.

 

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan palveluita saa jatkossa puhelimitse tai ajanvarauksella Keski-Suomen oikeusaputoimistosta Jyväskylästä, virastotalo Sinetistä. Palveluita annetaan ajanvarauksella myös Jämsän, Äänekosken ja Viitasaaren toimipisteissä.

– Halutessaan asiakas voi asioida myös muiden alueiden oikeusaputoimistoissa vaikkapa Pirkanmaalla tai Pohjois-Savossa, Keski-Suomen oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja, Tuula Kiili selventää.

 

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous ja tukea asiakkaan omaa toimintaa ja päätöksentekoa.

 

Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan esimerkiksi tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta, selvitetään ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia tai avustetaan ylivelkaantuneita hakemaan tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä tai Takuusäätiön takausta.

 

Yhteystiedot vuoden 2018 loppuun saakka

 

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta

Väinönkatu 1 A, Jyväskylä
Neuvonta ja ajanvaraus maanantai–torstai klo 9–10 puhelimitse 014 266 0000
www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaalipalvelut/talous-ja-toimeentulo/talous-ja-velkaneuvonta
 

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta on suljettuna 31.12.2018 muuton vuoksi.

 

Yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

 

Talous- ja velkaneuvonta

Keski-Suomen oikeusaputoimisto

Virastotalo Sinetti, Hannikaisenkatu 47, Jyväskylä
p. 029 56 60835, klo 8.00–16.15.
keski-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
Muut yhteystiedot löytyvät myöhemmin osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html
 

Lisätietoja:

Keski-Suomen oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja, Tuula Kiili, p. 029 56 60881

Johtava talous- ja velkaneuvoja Seija Jauhiainen, p. 050 311 8544

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Teija Hyytiäinen, p. 050 380 0179

Jyväskylässä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistuu 1.8.2019 alkaen

 

Jyväskylän varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttaminen täysimääräisenä tarkoittaa sitä, että Jyväskylän kaupunki ei enää 1.8.2019 alkaen rajoita varhaiskasvatusoikeutta lain sallimaan 20 tuntiin viikossa esimerkiksi vanhempien kotonaolon takia. Huoltajilla on vapaampi mahdollisuus valita, kuinka monta tuntia päivässä lapsi on varhaiskasvatuksessa sekä miten lapsen tarvitsemat hoitotunnit sijoittuvat viikonpäivien sisään.  Jyväskylän kaupunginvaltuuston 26.11.2018 tekemä päätös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta koskee noin 700 lapsen varhaiskasvatusjärjestelyjä kunnallisissa ja yksityisissä palveluissa.

 

Perheiden palveluntarve arvioidaan kevään 2019 aikana

 

Kevään 2019 aikana jokaisen asiakasperheen palveluntarve arvioidaan uudelleen yhdessä perheen kanssa keskustellen.

 

–Nykyisten asiakasperheiden palveluntarve päivitetään varhaiskasvatuskeskustelussa (vasu-keskustelussa) ja uusien asiakkaiden kanssa palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä, kertoo palvelujohtaja Tarja Ahlqvist.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon, tulojen ja käytettyjen hoitotuntien mukaan. Jyväskylässä käytössä oleva viisiportainen maksutaulukko antaa perheelle mahdollisuuden vaikuttaa lapsen hoitoaikoihin ja sitä kautta hoitomaksujen suuruuteen melko laajasti.

 

–Jatkossa vanhemmat sopivat henkilökunnan kanssa kellonajat ja viikonpäivät, jolloin lapsi on päiväkodissa. Sovitun palvelun laajuus vaikuttaa hoitomaksuun. Kunnallisen perhepäivähoidon paikat ovat edelleen tarkoitettu kokoaikaista varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille, sanoo Tarja Ahlqvist.

 

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut jatkossakin hyvä vaihtoehto perheille

 

Varhaiskasvatuksen kerhot, perhekerhot, perhekahvilat ja perhepuistot ovat osa varhaiskasvatusta ja hyvä vaihtoehto 2-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät tarvitse hoitoa kokopäiväisesti. Kerhotoiminta sopii hyvin myös kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ja ohjattua ryhmätoimintaa. Jyväskylässä perinteisten kerhojen rinnalla toimii luonto- ja liikuntapainotteisia kerhoja eri puolilla Jyväskylää.

 

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269

Ilmoittautuminen Jyväskylän kaupungin kevään liikuntakursseille alkaa 3.12.

 

Ilmoittautuminen kevään 2019 ohjatun liikunnan kursseille alkaa maanantaina 3.12. klo 8. Tammikuussa ohjelmasta löytyvät muun muassa selkäkurssit sekä kuntosalin starttikurssit niin työikäisille kuin senioreillekin. Senioreille, joiden toimintakyky on hieman heikentynyt, on tarjolla maksuttomat koko kevään kestävät kuntosalin tehoharjoittelujaksot. Jaksoilla keskitytään lihasvoima- ja tasapainoharjoituksiin kaksi kertaa viikossa. Kurssit on tarkoitettu uusille asiakkaille. Painonhallintaan on mahdollisuus saada tukea Kilokaartin startti-kurssilta. Ryhmän tavoitteena on antaa tukea pysyviin elämäntapamuutoksiin.

 

Ohjatun liikunnan ryhmät, aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kootusti osoitteesta www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan sekä ilmoittautumisjärjestelmästä https://kuntapalvelut.fi/jyvaskyla/courses.php?l=fi. Kursseille ja ryhmiin voi Ilmoittautua myös puhelimitse, p. 014 266 0179.

 

Kevätkauden liikuntaryhmät ja -kurssit käynnistyvät 7.1.2019

 

Kevään toimintakausi on 7.1.−11.5.2019. Poikkeusaikatauluja ohjatun liikunnan ryhmissä on hiihtolomalla 25.2.-3.3.2019 sekä pääsiäisenä 19.–22.4.2019. Yksittäisten pyhäpäivien ja aattopäivien poikkeukset löytyvät Jyväskylän liikuntapalvelujen verkkosivuilta www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan.

 

Lisätietoja

 

Vastaavat liikunnanohjaajat

Terveysliikunta ja uimaopetus: Elina Oinonen, p. 014 266 7736
Senioriliikunta: Lotta Lepoaho, p. 014 266 4272
Soveltava liikunta: Heli Sohkanen, p. 014 266 4272
Liikuntapalveluesimies Kirsi Pelo-Arkko p. 014 266 4265

 

sähköposti etunimi.sukunimi[a]jkl.fi

Osa Jyväskylän hulevesilaskusta muistuttaneista saa päätöksen vasta vuoden 2019 puolella

 

Hulevesilaskuihin liittyviä muistutuksia on jätetty Jyväskylän kaupungille runsaasti ja niiden käsittely on ruuhkautunut. Osa asiakkaista saa sen vuoksi päätöksen muistutuksestaan vasta vuoden 2019 puolella.

 

Jokainen hulevesilaskutusta koskeva muistutus käsitellään ja muistutuksen tekijälle lähetetään asiasta kirjallinen päätös. Hulevesilaskun tapaan myös muistutuksesta tehtävä päätös on valituskelpoinen.

 

Kiinteistöjen omistajille lähetettiin kesällä 2018 hulevesilaskun ennakkotiedote ja tietojen tarkistuspyyntö. Kaupungille tarkistuspyynnön pohjalta tehdyistä ilmoituksista on tarkistettu sen jälkeen asiakkaan ilmoittamat kiinteistön tiedot ja vähennysperusteet sekä tarvittaessa korjattu hulevesimaksua. Asiakkaan ilmoittama vähennysperuste on otettu laskutuksessa huomioon, mikäli edellytykset vähennyskertoimen käyttämiselle ovat täyttyneet.

 

Koska tarkistuspyynnön pohjalta tehty ilmoitus ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama, laskusta tehtävä muistutus, siitä ei ole tehty eikä asiakkaalle lähetetty erillistä päätöstä. Saapuneiden ilmoitusten suuren määrän vuoksi myöskään muu ilmoitusta ja sen tietoja koskeva, kirjallinen vuoropuhelu viranomaisen ja asiakkaan välillä ei ole ollut mahdollinen.

 

Jyväskylä laskuttaa vuodesta 2018 alkaen kaikkia asemakaava-alueen rakennettuja kiinteistöjä hulevesistä. Ensimmäinen laskutuskierros on loppuvuodesta 2018 meneillään, ja laskuja lähtee kaikkiaan noin 17 000 jyväskyläläiskiinteistölle.

 

 

Lisätietoja:

- hulevesikoordinaattori Niina Piispanen, p. 014 266 8498, niina.piispanen[at]jkl.fi

- https://www.jyvaskyla.fi/hulevedet

Jyväskylän ulkotekojääratojen tilannetiedotus – loputkin kentistä avautuvat kuntalaisten käyttöön

 

Jyväskylän kaupungin Palokan, Pohjalammen ja Puistokoulun ulkotekojäät avautuvat.  Puistokoulun ja Pohjalammen jäät aukeavat tänään torstaina 22.11. Puistokoulun ulkotekojääradan yleisöluisteluvuorot ovat kokonaisuudessaan mailattomia, kun Pohjalammen yleisöluisteluvuorot ovat mailallisia. Palokan ulkotekojäärata avautuu maanantaina 26.11. ja siellä on mailallisia sekä mailattomia yleisöluisteluvuoroja.

 

Arkipäivisin päiväsaikaan ulkotekojääratoja käyttävät koulujen ja päiväkotien oppilaat. Ulkotekojääratojen aukioloajat, yleisöluisteluvuorot ja poikkeusaukioloajat löytyvät liikuntapalvelujen verkkosivuilta www.jyvaskyla.fi/liikunta/luistelu.

 

Lisätietoja

liikuntapaikkavastaava Jarmo Korhonen p. 014 266 4274, jarmo.j.j.korhonen[at]jkl.fi
liikuntapaikkavastaava Tuomo Mäkinen p. 014 266 4342, tuomo.makinen[at]jkl.fi

Jyväskylän valoa arvostetaan kansainvälisesti

 

Jyväskylän kaupunki on vuodesta 2006 ollut aktiivinen jäsen kansainvälisessä Valon kaupunkien yhdistyksessä LUCIssa (Lighting Urban Community International). LUCIn tämän vuoden vuosikokous järjestettiin Rabatissa Marokossa 2.11.2018, ja Jyväskylä valittiin LUCIn hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavalle kahden vuoden kaudelle. Tämä tarkoittaa, että Jyväskylästä tulee vakiintuneen käytännön mukaisesti LUCIn puheenjohtajakaupunki tätä seuraavalle kaudelle eli vuosille 2021–2022.

 

Jyväskylä on tunnettu ja palkittu osaamisestaan kaupunkivalaistuksen saralla, ja hallituspaikka sekä tulevan puheenjohtajan asema vahvistavat entisestään sen kansainvälistä mainetta Valon kaupunkina. Lisäksi LUCI-yhteistyöllä saavutetaan paljon lisää tietoa, jota voidaan hyödyntää uusissa valaistusratkaisuissa Jyväskylässä ja näin parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä.

 

Viime aikoina LUCI-verkosto on hyödyttänyt erityisen paljon myös Valon kaupunki -tapahtuman kehittämistä, sillä kansainväliset kontaktit eri kaupunkien ja valotapahtumien kanssa tuovat lisää tietoa muun muassa taiteilijoista, teoksista ja tapahtumatuotannosta.

 

– Olemme todella iloisia, että voimme olla keskeisessä roolissa kehittämässä kansainvälisen Valon kaupunkien yhdistyksen toimintaa. Tämä antaa meille parhaan näköalapaikan kaupunkivalaistuksen alalla ja näin ollen vahvan pohjan kehittää valaistusta edelleen Jyväskylässä, sanoo palvelupäällikkö Kari Ström.

 

LUCI on valon parissa työskentelevien ja valon merkityksen ymmärtävien kaupunkien yhdistys. Se on toiminut vuodesta 2002 saakka, ja sen jäsenkaupunkeja on eri puolilta maailmaa jo yli 70 kappaletta ja kumppanijäseniä 45. Lisätietoja yhdistyksestä saa osoitteesta www.luciassociation.org.

 

 

Lisätietoja:

- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

- valokuva: LUCIn hallitus vuosina 2019–2020

Kaikki Peliin JKL - yhteislippu talvikauden otteluihin Jyväskylässä

 

Kaikki Peliin JKL on Keski-Suomen Liikunta ry:n vuonna 2014 käynnistämä ohjelma, jonka ideana on tuoda jyväskyläläisiä urheiluseuroja tiiviimmin yhteen. Jyväskyläläiset seurat haluavat yhteistyötä tehden tuoda urheilun parhaat puolet esiin, saada ihmiset katsomoihin sekä innostaa nuoria liikkumaan. Lisäksi ohjelman tavoitteena on kehittää seurojen ottelutapahtumia ja niiden markkinointia.

 

Kaudelle 2018-2019 Kaikki Peliin JKL on kehittänyt seurojen yhteisen pääsylipun yhteistyössä Keski-Suomen Liikunnan ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Seuroista yhteislipussa mukana ovat Happee, Jyväskylä Basketball Academy (JBA), Jyväskylän Seudun Palloseura (JPS) sekä JyväsLentiksen (JyLE) ja Kampuksen Dynamon (KaDy) naisten ja miesten joukkueet. Seurojen yhteinen pääsylippu maksaa 20 euroa ja sillä pääsee katsomaan yhden runkosarjan kotiottelun kultakin mukana olevalta joukkueelta. Lippuja myyvät kaikki mukana olevat viisi seuraa. Huom.! Lippuja on myynnissä rajoitettu määrä ja yksi lippu kattaa 7 eri ottelua.

 

Yhteislipulla seurat haluavat tuoda esille ”yhdessä saavutamme enemmän” -ideologiaa, joka tukee myös Jyväskylän asemaa liikuntapääkaupunkina. Seurayhteistyön tiivistäminen sekä kiinnostuksen kasvattaminen Jyväskylän monipuoliseen palloilutarjontaan ovat isoja tavoitteita yhteislippukampanjan taustalla.

 

Lisätietoja:
Lisätietoja osoitteesta www.kesli.fi/kaikkipeliinjkl sekä Facebookista www.facebook.com/kaikkipeliinjkl/

 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut, suunnittelupäällikkö Anna-Leena Sahindal p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[at]jkl.fi

Keski-Suomen Liikunta, Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen p. 050 552 4997, jouni.vatanen[at]jkl.fi

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.